Markbrand

16 MAJ 2014
Skrivet av :

Vid lunchtid på fredagen upptäcktes en markbrand mellan Nygrensvägen och Korsträskvägen/Rv94 längs en gångstig inte långt från folkhögskolan av några lunchlediga skolelever.

De försökte själva släcka men larmade Räddningstjänsten för hjälp då den var dom övermäktig.  Räddningstjänsten släckte snabbt av och gav de lunchlediga skoleleverna beröm för sitt rådiga ingripande.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.