Kulturskolans vårkonsert

27 MAJ 2014
Skrivet av :

På tisdagskvällen genomförde Kulturskolan sin årliga vårkonsert på Forum, under ledning av Börje Andersson.

Den vältaliga publiken bjöds på ett rikt varierat program, med många musikstilar, sättningar och instrument. Det blev en höjdarkväll för de närvarande i publiken, som till stora delar bestod av föräldrar och anhöriga.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.