Inger ser EU som ett fredsprojekt

25 MAJ 2014
Skrivet av :

Inger-Lundberg

Inger Lundberg, fp, ser EU som ett viktigt fredsprojekt.

– Jag vill ha ett öppet Europa för fred och frihet, säger Inger inför dagens val till EU-parlamentet.

Folkpartiet brukar kallas för Sveriges mest EU-vänliga parti.

– Men vi köper inte alls som görs och sägs. Därför är det så viktigt att Sverige är medlemmar i EU så att vi kan påverka EU:s politik och rätta det som är fel.

Att stå utanför den Europeiska unionen är ingenting för henne.

– Jag tror inte att ensam är stark. Tvärt om bör vi solidariskt hålla samman ett Europa med öppna gränser för handel, arbete, varor, studier och resor.

Viktigast med EU är, enligt henne, fredsbevarandet.

– Vi ska göra det gott för andra som har det lite sämre. Annars kan det gå riktigt illa. Titta vad som startade första och andra världskriget liksom konflikten i forna Jugoslavien. Lyckas vi inte hålla samman ett enat Europa kommer historien tyvärr att upprepa sig. Därför är jag både orolig och ledsen över de mörka krafter som verkar för utanförskap, säger Inger.

Hon håller inte med om att EU-medlemskapet enbart blivit en stor kostnad för Sverige.

– Vi får mycket tillbaka. Här i Älvsbyn genom olika strukturfondsprojekt. Tack vare EU och det så kallade vattendirektivet  är vi i kommunen också på väg att få en reservvattentäkt.

Därför uppmanar Inger alla att i dag gå och rösta.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.