Landstinget planerar för flytt av hälsocentral och folkandvård i Älvsbyn

13 APR 2014
Skrivet av :
Lekentomten kan bli platsen för en ny hälsocentral, ny foktandvård och nya hyresrättslägenheter.

Lekentomten kan bli platsen för en ny hälsocentral, ny folktandvård och nya hyresrättslägenheter.

På Lekentomten i Älvsbyn är bygget av en ny Ica-butik i full gång. Nu står det klart att den kan få både hälsocentral och folktandvård som granne. Vid aprilsammanträdet väntas landstingsstyrelsen fatta beslut om att tillsätta en arbetsgrupp som ska titta närmare på hur en flytt av Älvsbyns hälsocentral och folktandvård kan genomföras till gemensamma, nybyggda lokaler.

Landstingets högsta ledning är intresserad av att flytta in hälsocentralen och folktandvården i Älvsbyn i gemensamma, nybyggda lokaler på Lekentomten. Nu diskuteras nybyggnation av ett flervåningshus med hälsocentralen och folktandvården i bottenplan.
– Vi behöver någonstans mellan 1 700 och 2 000 kvadratmeter, säger landstingsstyrelsens ordförande, Kent Ögren.

"Vi har jobbat hårt för det här", säger Tomas Egmark som är Socialdemokraternas ordförande i Älvsbyn.

”Vi har jobbat hårt för det här”, säger Tomas Egmark som är Socialdemokraternas ordförande i Älvsbyn.

Målet med projektet är att lösa landstingets lokalbehov och lösa den brist på hyresrättslägenheter som finns i Älvsbyn. Den centrala Lekentomten är attraktiv i båda syftena och det finns entreprenörer som visat intresse för att genomföra bygget.
– Vi har jobbat hårt för det här. Vi har diskuterat med såväl entreprenörer som företrädare för landstinget, säger Tomas Egmark som är Socialdemokraternas ordförande i Älvsbyn.

– Med landstinget som hyresgäst blir de ekonomiska förutsättningarna för ett såhär stort byggprojekt givetvis avsevärt bättre. Så det handlar både om servicenivån till Älvsbyns medborgare och att trygga tillgången till attraktiva bostäder, fortsätter han.
Frågan har väckts hos landstinget efter att lokala Socialdemokratiska företrädare i Älvsbyn bjudit in landstingets företrädare till en diskussion om förutsättningarna för lokalförsörjning till landstingets verksamheter i Älvsbyn.
– Våra nuvarande lokaler i Älvsbyn är slitna och omoderna. De är inte planerade för att bedriva ett effektivt och modernt hälsovårdsarbete i, säger Kent Ögren.
– Vi har diskuterat frågan på landstingsgruppen och är glada att vi fick gruppens stöd för projektet, säger Thor Wiklund och Agneta Burman, båda landstingspolitiker från Älvsbyn.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.