Kommunfullmäktige via webben

28 APR 2014
Skrivet av :

På måndagen fick våra folkvalda politiker i kommunen möjlighet att visa upp sig i en webbsändning. Ett drygt 40 tal följare var det som mest av  webbsändningen mellan kl. 1300 och 1523 varav 35 hela tiden.

Mötet inleddes med att Älvsby Kommuns Kulturstipendium på 4000:- delades ut till Älvsby Forskarförening där Carin Blom och Åke Engman mottog detta. Kommunens Ungdomsledarstipendium 4000:- per pristagare gick till Malin Öhman,Älvsby Ryttarförening och Robert Janeheim tränare i fotboll i Korsträsk.

Noterat via webben:

Visionsplan 2030 fastställdes, medborgarförslag om ”Vattenhäst” i Piteälven avslogs, breddning av gångbana till cyckelbana till nedre Östermalm skall inarbetas i detaljplanen.

– Motion om utsmyckningen av Norrabyrondellen ansågs vara behandlad efter att Trafikverket anser att nuvarande utformning uppfyller alla krav.

– Motion från FP om ämnesknyten utbildning för Älvsbyns lärare i grund- och gymnasieskolan, ansågs redan behandlad och tillämpad plan finns redan.

– Motion från FP om tillsättande kultur- och fritidsutskott ansågs redan vara behandlad och att det tidigare i KF tagits beslut om att ej inrätta denna.

– Revisorerna tog upp i sin Revisionsberättelse om att Kommunen skött sin finanser gott och gav ansvarsfrihet för 2013.

– Ekonomichefen framhöll att kommunen har en god ekonomisk hållning, och nya vägar provas med ökade effektivisering vilket även ger gott resultat kommande år. Kommunalrådet poängterade att det är politiken som håller i ekonomin.

– Årsredovisningen gav även tillfälle för både kommentarer och rannsakning om styrning inom politiken kommande år. Älvsby Energi:s lån på 211 miljoner har börja amorteras av men är fortfarande mycket hög enl Centerns Matilda Wiklund.

– Centern yrkade via Göran Lundström om en skrivning om att tydliggöra de gröna näringarna som är viktigt del för de öppna landskapen i enlighet med antagen Älvsbyns Vision 2030.

– Till NS ledamot i valnämnden valdes,Göran Avander. Till ersättare i myndighetsnämnden valdes Kerstin Backman (S) och Sture Nordin (S) i Älvsbyns Kommunföretag.

– Avsiktsförklaringen från Boliden AB:s om en gruvetablering i Laver godkändes.

– Planen för mottagande av människor i händelse av dammhaveri i våra grankommuner Boden och Luleå fastställdes.

– 6,6 miljoner mellan 2014 – 2017 i kostnader kommer en satsning på Bygg och Anläggningsprogrammet på Gymnasieskolan i Älvsbyn att kosta, berättade skolchefen Jan-Erik Backman ungefär lika mycket som det redan betalas ut till andra kommuner där dessa program finns, för Älvsbyelever.

Foto: Robin Nilsson och skärmdumpar från Webbsändningen.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.