Vindkraftverk gör Polarbröd självförsörjande på förnybar el

25 MAR 2014
Skrivet av :

Polarbröd har receptet på hur storskalig livsmedelsproduktion kan kombineras med hållbar utveckling. Brödkoncernen är på god väg att bli självförsörjande av förnybar energi genom köpet av fyra vindkraftverk.

– Vi har satt fyra tuffa miljömål i Polarbrödskoncernen där ett är att bli självförsörjande på grön el. Vi är jätteglada att vi på kort tid kommit så lång väg mot det målet, säger Polarbröds vd Karin Bodin.

Under våren 2013 investerade Polarbrödskoncernen i tre vindkraftverk i Bösjövarden, Dalarna, genom det nybildade bolaget Polarkraft som bland annat ska syssla med förnybar energi. I januari köptes ett fjärde verk på Mässingberget i Orsa kommun, Dalarna, som beräknas vara i drift till början av 2015. Årsproduktionen från de fyra vindturbinerna förväntas bli cirka 33 GWh per år.

– Det känns mycket positivt att vi fortsätter vår resa mot hållbarhet, i detta fall att tillföra förnybar energi i den mängd vi förbrukar till nätet. Just detta område tycks det som att vi kommer att kunna lösa själva. Vi inser givetvis att vindkraft inte är hela lösningen på energiutmaningen i samhället, men högeffektiva vindkraftverk är ekonomiskt bärkraftiga idag och har en plats i framtidens energiförsörjning, förklarar Bodin.

Utöver elförsörjningen arbetar även Polarbröd med andra mål kring hållbarhet som ett mer hållbart jordbruk och fossilfria transporter.

– Omställningen till ett uthålligt samhälle är en ödesfråga för hela mänskligheten, betonar Karin Bodin.

Polarbröd har också uppmärksammats stort för sitt miljöarbete.

– Vi sticker nog ut mest för vår långsiktighet och att vi i företagandet tar flera hänsyn, utöver ökad omsättning och vinst, berättar Anna Borgeryd, styrelseordförande och koncernstrateg på Polarbröd.

Företaget O2 kommer att stå för såväl byggnation som förvaltning av de fyra vindkraftverken.

– Genom att äga sin egen vindkraft skapas flera vinster i form av minskad miljöpåverkan, oberoende samt låga och förutsägbara elpriser, säger Linda Burenius Magnusson, VD på O2 Vindel.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.