Ingers kamp för gamla järnvägsbron gav resultat

14 MAR 2014
Skrivet av :
20140314_inger_006
Gamla järnvägsbron över Piteälven ska rustas och bevaras i minst 100 år till. 

– Jag är oerhört glad, säger Inger Lundberg, fp, som länge kämpat för att hindra brons förfall.

 

Hennes arbete för den gamla järnvägsbrons bevarande började redan för tio år sedan.
– Jag startade jag en namninsamling för att dåvarande Banverket inte längre ville sköta underhållet. Över tusen älvsbybor skrev på och ett avtal kommunen och Banverket upprättades, minns Inger.
Men för att få någonting konkret att hända författade Inger, förra året, en motion till kommunfullmäktige. Vid sammanträdet i februari blev den antagen. Beslutet innebär att kommunchefen får i uppgift att föra en dialog med Trafikverket och länsstyrelsen om bevarandet av järnvägsbron och att en inledande utredning påbörjas för att komma till rätta med vilka åtgärder som behöver göras.
20140314_inger_004
Älvsbyns Energi utförde via Trafikverket en första besiktning av bron under sommaren 2013 för ett möjligt nyttjande, enligt tidigare avtal, under minst tio år. Trafikverket hävdar att en blästring av hela stålkonstruktionen med efterföljande ytbehandling garanterar att bron står i ytterligare 100 år. Men förberedelserna måste kompletteras med konsultinsatser.
– Hurra! Utlåtandet från Trafikverket känns mycket positivt, tycker Inger.
Kostnaden för konsultinsatserna, som ska ligga till grund för blästrings- och måleribehandlingen, beräknas till minst 50 000 kronor.  ”Säkerhetsarbeten med broplank och skyddsnät behöver även ingå i detta”, anser fullmäktige.
Inger Lundberg var beredd att gå långt för att bevara järnvägsbron som är ett viktigt minne över stambanans tillblivelse.
Brons bevarande är en hjärtefråga för mig. Om det istället kommit ett beslut om rivning hade jag kedjat fast mig. Precis som Sara Lidman gjorde när almarna i Kungsparken, Stockholm, skulle sågas ner.
Foto: Sterling Nilsson

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.