Gruva i Laver kan ge mellan 1 200 och 2 000 nya jobb i Älvsbyns kommun

01 MAR 2014
Skrivet av :
Ulf Marklund, Boliden.

Ulf Marklund, Boliden.

Bolidens resultat av provbrytningen i Laver är positiva. Går allt som bolaget vill kan en gruva öppnas år 2020. Den skulle skapa mellan 1 200 och 2 000 nya arbetstillfällen i Älvsbyns kommun.

– Vi kan förstås inte lova någonting. När en gruva kan öppnas beror på tillståndsprocesser, priset på koppar och dollarkurs. Att starta en ny gruva är kostsamt och ett stort beslut att ta. Men vi hoppas förstås, säger Ulf Marklund, affärsområdeschef på Boliden.

Ulf Marklund från Boliden Mineral

Ulf Marklund från Boliden Mineral

Marklund berättade om arbetet i Laver vid mötet för Kreativa byar i Storforsen Hotell på torsdagen. Han berättade om bakgrund, hur behovet av metaller ser ut världen över och Bolidens verksamhet i stort. Men det alla närvarande ville veta var förstås hur nära en eventuell gruvdrift i Laver är.

Provborrningar och den gångna sommarens provbrytningar har i vart fall inte minskat Bolidens intresse för Laver. Mineraltillgången har uppgraderats från 700 miljoner ton koppar till dryga miljarden! Det är positivt.

– Vår idéstudie är klar och underlaget för ansökan om bearbetningstillstånd lämnas in under våren. Under slutet av 2014 väntar vi på svar, berättar Ulf.

Preliminärt hoppas Boliden på en start av gruvbrytningen år 2020. Men den tidpunkten styrs av hur snabbt tillståndsprocesserna klaras av. I dag är prognoserna goda. Koppar är en lönsam mineral att bryta som läget ser ut i dag. Efterfrågan, inte minst i Asien, är stor och priset gynnsamt. Men det är saker som kan förändras under resans gång liksom dollarkursen.

– Att öppna nya gruvor är jätteroligt. Men det kräver ett fett bankkonto och goda förberedelser. Bolidens styrelse står inför ett stort beslut, förklarar Ulf.

I exempelvis Aitik, vars fyndighet ofta jämförs med Laver, startade brytningen redan 1968 och har sedan utökats i steg. En gruva i Laver kommer att kräva gigantiska investeringar innan ens första kronan är intjänad.

– Men å andra sidan så ger en ny gruva helt andra möjligheter till nya och effektivare lösningar, menar Ulf.

Blir ett dagbrott i Laver verklighet räknar Boliden med att behöva mellan 500 och 600 anställda för egen del. Till detta tillkommer entreprenörer. Hur många arbetstillfällen varje gruvjobb i sin tur skapar varierar från undersökning till undersökning, allt från två till åtta.

– Jag är själv uppväxt i ett gruvsamhälle och har jobbat i flera andra. Hur sanningen ser ut är svårt för mig att säga. Ett gruvjobb skapar förmodligen inte åtta till, men låt oss säga två till tre. En gruva skapar underlag för entreprenörer och utbyggd service.

Inflyttning ger jobb, skapar ökad handel samt behov fler lärare och mer personal inom barnomsorgen. En positiv spiral som även gynnar besöksnäringen. Så 600 jobb i en eventuell Lavergruva kommer att innebära, totalt sett, mellan 1 200 och 2 000 nya jobb i kommunen!

– Vi från Bolidens sida är ganska bekväma i hur en eventuell anläggning i Laver kommer att se ut. Vad kommunen kan göra är att skapa attraktiva boenden för all dem som flyttar hit. Det är betydelsefullt har jag lärt mig av erfarenhet. Bra bostäder lockar folk till orten, tipsar Ulf.

Han är också glad över det stöd som finns från lokalbefolkningen och kommunen.

– Det är viktigt. Men jag är övertygad om att en gruvetablering får stor betydelse för lokalbefolkningen. Inte minst i form av ökad service. Tänk också på att en gruvetablering skapar många arbetstillfällen för kvinnor. I dag är 30 procent av de anställda i gruvorna kvinnor. De är inte minst duktiga chaufförer och eftertraktade.

Oron över miljöpåverkan förstår Ulf Marklund.

– Men vi har lärt oss att minimera skadorna. redan när vi startar en gruva vet vi hur området kan återställas på bästa sätt när driften läggs ner.Titta på Laisvall och Stekenjokk. I Stekenjokk ser man knappt var gruvan en gång var. Vi har också ett konsultbolag, Enetjärn Natur, som tittar på dessa frågor hela tiden.

FOTO: STERLING NILSSON

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.