Fjärrvärmen i Älvsbyn fjärran från landets högsta

24 MAR 2014
Skrivet av :

Priset för fjärrvärme i Älvsbyn ligger på medelnivå jämfört med övriga kommuner i Norrbotten.

– Bland landets bioeldade kraftvärmeverk har vi ett av de lägsta, säger Jan Sipola, VD på Älvsbyns Energi.

Därmed dementerar Sipola påståenden som gjorts om att Älvsbyn skulle ha ett av landets högsta fjärrvärmepris.

Älvsbyn på olika plats i olika undersökningar

Jämförelserna mellan olika fjärrvärmeleverantörer varierar beroende på beräkningsmodeller, klimathänsyn och vem som utfört dem. Därför har Älvsbyns Energi valt att hänvisa till SABO’s (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) Nils Holgersson-utredning för villor, som ger den mest rättvisa bilden utifrån ett geografiskt perspektiv.

– Den så kallade Nils Holgersson-utredningen visar att för villor ligger vi sjua bland länets 13 kommuner med fjärrvärme, säger Jan Sipola. Arjeplog räknas inte in eftersom de saknade fjärrvärmeverk vid redovisningen.

Grannar billigast i Sverige

– Billigast är Piteå och Luleå, men de hämtar gratis spillvärme från närliggande industrier, förklarar Jan Sipola. Haparanda tar delar av sitt varmvatten från finska Outokumpo och Boden producerar värmen i sopförbränningsanläggningen som dessutom tar betalt för destruktionen av det avfall som skickas dit från andra kommuner och eldas upp.

Boden får med andra ord betalt för stora delar av den råvara som eldas, till skillnad från Älvsbyns Energi som köper in biomassa.

Höjd taxa

I år höjdes taxan med 1,4 procent. Något en del älvsbybor muttrat över. – Vår höjning är ändå blygsam. Piteå och Luleå höjde exempelvis taxan med fyra procent. Den höjningen är högre även räknat i kronor och ören, säger Jan Sipola. Bättre luft

Utförda miljömätningar visar på kraftigt reducerade halter av kvävedioxider (utsläpp från förbränning), partiklar (sot) samt lättflyktiga kolväten de senaste 16 åren i Älvsbyns utomhusluft. Anledningen till den bättre luften är att många kopplat in fjärrvärme.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.