Tygghet för äldre är en aktuell fråga

13 FEB 2014
Skrivet av :

Äldre & anhörigveckan:s fjärde dag fortsatte på torsdagen med Debattcafé med fokus på trygghet, med Bo Johansson som moderator en panel och tillsammans med en publik på 20 talet personer.

 

Reumatikerföreningen i samarbete med ABF Norr Älvsbyn anordnade ett debattcafé med fokus på trygghet. Under ledning Bo Johansson som moderator med Annnelee Mikelsson Kommunens äldresamordnare, Robert Janeheim från Polisen, Margareta Lundberg från räddningstjänsten och Ann-Christin Hjort från Kvinnojouren Pärlan i panelen.

Debatten kanske mer blev en information för de närvarande där man tydligt fick fram vad som är trygghet sett utifrån de närvarandes egna tankar, där publiken bidrog med egna händelser som på var och sitt sätt visade på vad trygghet är.

Frågor om synlighet av polisen, gatubelysningens belysningstider, avsmalning av gator och borttagning trottoarer, hur man kan få hjälp och bistånd sent de kvällar som ingen polis är i tjänst när det händer något och det är svårt att veta vad som är den bästa vägen att lösa en händelse.

En fråga var även de övergripande tänkandet från politiker vad som är viktigast i prioriteringen av trygghet i samhället.

Denna typ av debattcaféer är ju ett bra sätt att ge kommuninnevånarna möjlighet att ställa frågor, tänka till och komma med förslag. Det blir även en informationsbrygga där det är lättare att se och hör vem som gör vad i kommunen.

Utifrån hur kvällen utvecklade sig så kan väl sammanfattas att många var nöjda med det hela som erbjöds då det faktiskt var många frågor som fick ett svar. Kanske är det så att tryggheten finns men att informationen är bristvaran och att det sunda förnuftet finns mer än man tror.

Vanja Nordlund ordf. Reumatikerförening avslutade kvällen med att ställa frågan till panelen om det inte är så att använda sunt förnuft utifrån sin  kunskaper och erfarenhet kommer man långt med.

 

Fakta:

Sunt förnuft
Sunt förnuft är en vardaglig benämning på sådant förnuft som rör sig på en alldaglig och lättförståelig nivå. I lite mer detalj kan detta dels innebära en sund och normal förstånds- och omdömesförmåga, dels den allmänna meningen — det vill säga samlingen av de åsikter om världen och tillvaron i allmänhet som delas av alla med ett allmänt sunt förnuft. Om man har sunt förnuft har man alltså förståelse för vardagliga problem, och/eller intuitiv uppfattning om rätt och fel.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.