Djur plågas onödigt länge på grund av veterinärernas långa restider

07 FEB 2014
Skrivet av :

För veterinärer ska djuret vara i fokus. Inte avståndet. Det menar regionala djurskyddsrådet i Norrbotten. Länets veterinärer har på senare år fått allt längre resor från sin stationeringsort, främst under jourtid. Något som inte anses acceptabelt av rådet.

Djurskyddsrådet-large

Det regionala djurskyddsrådet träffades i tisdags för att diskutera god djurhälsa för säkra livsmedel i Norrbotten. Rådet beslutade att lyfta fram tre områden som särskilt viktiga att arbeta med under 2014.

Djurskyddsrådet som funnits i ett och ett halvt år består av ledamöter från Länsstyrelsen, Polisen, veterinärer, LRF, Norrmejerier, Hushållningssällskapet, SSR, koncessionssamebyarna, Fåravelsföreningen samt länets tre slakterier. Rådet ska verka för gott djurskydd och god djurhälsa som ska ge säkra livsmedel i Norrbotten.

– Rådet är ett forum där vi med samarbete ska förebygga brister och driva utvecklingen åt rätt håll. Det ger oss en gemensam bild över vilka insatser som behövs för ett gott djurskydd i Norrbotten, säger Johan Antti, länsråd och ordförande i djurskyddsrådet.

Långa avstånd för länets veterinärer

Under 2014 ska rådet främst arbeta med tre fokusområden, där ett av dem gäller problematiken med långa avstånd i länet. Även om djurhälsan är mycket god i Norrbotten har länets veterinärer fått längre att resa från sin stationeringsort, främst under jourtid. Enligt rådet är det en oroande utveckling eftersom djuret ska vara i fokus, inte avståndet. Det bör därför klargöras hur långa restider som är acceptabla för en god djurhälsa.

– Det här är en fråga som rådet ska lyfta i olika forum, dessutom informera Jordbruksverket om den försämrade utvecklingen, förklarar Erika Johansson, chef för Länsstyrelsens djurskydds- och veterinärenhet.

Bra dialog i samband med kontroller

Ett annat viktigt område är att verka för en bra dialog och förståelse i samband med kontroller.

– Genom bra samverkan mellan näringen, berörda myndigheter och organisationer kan brister i djurhållningen lättare förebyggas, menar Erika Johansson.

Norrbotten har generellt en bra nivå på djurhållningen. Det beror bland annat på bra dialog och förståelse vid kontroller, vilket rådet fortsättningsvis ska arbeta med. Viktigt är också att informera och bygga länkar mellan djurhållaren och myndigheten. Det kan handla om hur lagstiftning ska tolkas och hur bedömningar görs. Vid allvarliga djurskyddsärenden ska det också finnas ett skyddsnät som kan ta hand om djurhållaren.

– Vi planerar ett antal informationstillfällen under 2014 för att sprida kunskap om vad som ingår vid en kontroll. Rådet ska arbeta för att utveckla samarbetet mellan organisationer och myndigheter i förebyggande syfte för att undvika allvarliga djurskyddsärenden, enligt Johan Antti.

Fördelar med lokalproducerat

Det tredje fokusområdet hänger ihop med hur flera olika aktörer måste samverka för att bygga det attraktiva länet. Norrbotten behöver starka varumärken för de livsmedel som produceras. Rådet ska därför arbeta för att öka medvetenheten om vilka mervärden som god djurhälsa och gott djurskydd innebär samt vilka fördelarna är med att välja lokalproducerat.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.