Beslut om licensjakt efter lodjur 2014

Eurasian lynx in winter coat

Under årets licensjakt på lodjur, får totalt 11 lodjur (ungefär 4,5 % av populationen) fällas i Norrbottens län. Tre lodjur får fällas i området som omfattas av kommunerna Älvsbyn, Jokkmokk, Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Luleå och Piteå.

Undantaget är de områden där det enligt föreskrifterna är förbjudet med rovdjursjakt. Jakten på lodjur pågår mellan den 1 mars och den 15 april. Vid jakten får man använda hundar som ställer eller förföljer lodjuret. Ur etisk synpunkt är det inte tillåtet med fler än två hundar per lodjur och dag.

Undantag i år

Fällor är inte tillåtna vid jakt på lodjur. Däremot får man, genom ett undantag från jaktlagstiftningen, via befintliga vägar och skoterleder söka efter spår från lo. Jägare får därigenom möjlighet att ringa in en ungefärlig plats där djuret uppehåller sig. Fortfarande är det förbjudet att skjuta, spåra, förfölja eller genskjuta djuret med hjälp av motorfordon. Vapen är inte tillåtet att ta med när jägare med fordon söker efter spår.

Lägre stam i renskötselområdet

Riksdagen har beslutat att lodjursstammen i renskötselområdet ska omfatta cirka 400 djur. Idag finns i detta område fler lodjur än så, medan det i södra delarna av Sverige finns utrymme för störe population. Under tiden som lodjursstammen decimeras i norr, tillåts den växa i söder. Målsättningen är en jämnare fördelning av lodjur.

Lodjurstilldelning i Norrbottens län 2014

Lodjurstilldelning i Norrbottens län 2014

Länsstyrelsen ansvarig

Länsstyrelserna ansvarar för lämpliga jaktkvoter inom respektive län. Jägareförbundet Norrbotten förordar att hela länet ska ses som ett tilldelningsområde. Om uppdelning ändå sker, anser Jägareförbundet att delningen ska ske vid odlingsgränsen.

Beräkning av lodjursstammen

Länsstyrelsen vill basera beräkningen av stammen på de senaste tre årens inventeringar, vilket ger en säkrare bild av populationens utveckling i länet. Vanligen sker beräkningen årsvis, men det kan bli missvisande då antalet föryngringar har stora variationer mellan åren. Med treårsberäkning jämnas dessa skillnader ut.

De senaste tre åren har fyra föryngringar skett i Älvsbyns kommun.

Lodjursföryngringar i Norrbotten 2011-2013

Lodjursföryngringar i Norrbotten 2011-2013

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.