43 miljoner kronor till kulturen i Norrbotten

07 FEB 2014
Skrivet av :
Elisabeth Lax, divisionschef Kultur och utbildning, har all anledning att vara - just det - glad som en lax. NLL får en bra slant av statens kulturråd. FOTO: KJELL ÖBERG

Elisabeth Lax, divisionschef Kultur och utbildning, har all anledning att vara – just det – glad som en lax. NLL får en bra slant av statens kulturråd. FOTO: KJELL ÖBERG

Mer än 43 miljoner kronor till kulturen i länet. Det beskedet lämnade Statens kulturråd i veckan till Norrbottens läns landsting. Pengarna är ett statsbidrag till regional kultursamverkan 2014, inom ramen för kultursamverkansmodellen. 

I beslutet skriver Kulturrådet att:
“Verksamheterna inom de sju områden som statsbidraget avser och som finns beskrivna i kulturplanen håller, enligt Kulturrådets bedömning, god kvalitet och ger goda möjligheter till ökad samverkan inom kultursektorn och kan även utgöra en kraft i den lokala och regionala utvecklingen”.

Utöver uppräkningen på två procent som är lika för hela landet, får landstinget dessutom en miljon kronor i utökad ram för 2014. Dessa pengar är tänkta att fördelas till bland annat dansutveckling och bild- och form området. Totalt får landstinget statsbidrag från Kulturrådet på 41 354 000 kronor.

Om Skribenten
Frida är en inspirerad tvåbarnsförälder som kan liknas vid en schweisisk armékniv; multifunktionell till max. Förutom idéer producerar hon annonser och artiklar. Brinner för (och med) byaanda och drömmer om världsfred.