43 miljoner kronor till kulturen i Norrbotten

07 FEB 2014
Skrivet av :
Elisabeth Lax, divisionschef Kultur och utbildning, har all anledning att vara - just det - glad som en lax. NLL får en bra slant av statens kulturråd. FOTO: KJELL ÖBERG

Elisabeth Lax, divisionschef Kultur och utbildning, har all anledning att vara – just det – glad som en lax. NLL får en bra slant av statens kulturråd. FOTO: KJELL ÖBERG

Mer än 43 miljoner kronor till kulturen i länet. Det beskedet lämnade Statens kulturråd i veckan till Norrbottens läns landsting. Pengarna är ett statsbidrag till regional kultursamverkan 2014, inom ramen för kultursamverkansmodellen. 

I beslutet skriver Kulturrådet att:
”Verksamheterna inom de sju områden som statsbidraget avser och som finns beskrivna i kulturplanen håller, enligt Kulturrådets bedömning, god kvalitet och ger goda möjligheter till ökad samverkan inom kultursektorn och kan även utgöra en kraft i den lokala och regionala utvecklingen”.

Utöver uppräkningen på två procent som är lika för hela landet, får landstinget dessutom en miljon kronor i utökad ram för 2014. Dessa pengar är tänkta att fördelas till bland annat dansutveckling och bild- och form området. Totalt får landstinget statsbidrag från Kulturrådet på 41 354 000 kronor.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.