Polarbröd köper ännu ett vindkraftverk

30 JAN 2014
Skrivet av :

Polarkraft 1Polarbröd investerar i ännu ett vindkraftverk, det fjärde, genom systerbolaget Polarkraft. Därmed närmar sig koncernen målet att tillföra lika mycket förnybar energi som de egna bolagen förbrukar.

Det nya vindkraftverket ingår i en vindkraftspark med totalt elva turbiner på Mässingberget i Orsa kommun, Dalarna, och beräknas vara i drift till början av 2015.

– Det känns mycket positivt att vi fortsätter vår resa mot hållbarhet, i detta fall att tillföra förnybar energi i den mängd vi förbrukar till nätet. Just detta område tycks det som att vi kommer att kunna lösa själva. Vi inser givetvis att vindkraft inte är hela lösningen på energiutmaningen i samhället, men högeffektiva vindkraftverk är ekonomiskt bärkraftiga idag och har en plats i framtidens energiförsörjning. Polarbröd jobbar också med våra övriga mål kring hållbarhet, ett mer hållbart jordbruk och fossilfria transporter. Dessa frågor går rakt in i mänsklighetens ödesfråga, en uthållig försörjning, säger Karin Bodin, VD på Polarbröd.

Under hösten 2013 investerade Polarbrödskoncernen i tre vindkraftverk i Bösjövarden, Dalarna, genom det nybildade bolaget Polarkraft som bland annat ska syssla med förnybar energi.  O2 kommer att stå för såväl byggnation som förvaltning av de fyra verken vars årsproduktion förväntas bli cirka 33GWh/år.

– Detta är O2:s andra affär med Polarbröd. De fortsätter att bana väg och vara en förebild för bolag som vill gå före och ställa sig utanför den traditionella elmarknaden med sin oligopolliknande struktur. Genom att äga sin egen vindkraft skapas flera vinster i form av minskad miljöpåverkan, låga och förutsägbara elpriser och oberoende, säger Linda Burenius Magnusson, VD på O2 Vindel.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.