Fiberkapacitet till glesbygd

14 JAN 2014
Skrivet av :

Trafikverket har försålt bredbandskapacitet i sitt fiberoptiska nät som följer järnvägen genom landet till Pite Energi för 1 Gbit/s bredbandsuppkoppling till byarna Storsund, Koler och Långträsk och vindkraftsparken i Markbygden.

20140000_bredband

1 Gbit/s fiberkapacitet med bredbandsuppkoppling för Europas största vindkraftspark och 300 hushåll i glesbygd. Det blir resultatet av en affär som Trafikverket nyligen gjort med PiteEnergi.

– Affären är ett led i försäljningen av överkapacitet i Trafikverkets fiberoptiska nät, berättar Christian Eriksson, kundansvarig på Trafikverket centrala funktion IT.

Det här är ett fint exempel på hur vindkraftutbyggnad även kan ge glesbygd höghastighetsuppkoppling. Något som också sker i Jämtland. Norrvision AB har haft i uppdrag att samordna kapacitetslösningen för vindkraftsetableringen i markbygden väster om Piteå.

Trafikverket har över 13 000 km optisk kabel främst längs järnvägen. I fibernätet kan Trafikverket leverera olika nätkapacitetstjänster. För mer förädlade tjänster krävs en kommunikationsoperatör, i det här fallet Pite Energi, som kan koppla in sig mot Trafikverkets fibernät, ansluta till de enskilda hushållen samt tillhandahålla telefoni, bredband och tv i samma förbindelse.

Byarna Storsund, Koler och Långträsk får genom denna lösning tillgång till ett nät med konkurrens mellan flera olika tjänsteleverantörer samt brett utbud av internet, tv och telefonitjänster via Pite Energi:s öppna nät.

I Markbygden väster om Piteå planeras drygt 1 100 vindkraftverk byggas inom tio år. De första 36 verken byggs nu på Skogberget. Bredband krävs för styrningen av anläggningen. Dessutom behöver de cirka 300 anläggningsarbetarna uppkopplig för internet, tv och telefoni. En industri i Storsund inom bildemontering som idag är helt beroende av e-handel drar också nytta av fibersatsningen.

– Genom samarbetet mellan Trafikverket, Norrvision AB och Pite Energi skapas förutsättningar och stor samhällsnytta för de tre orterna Storsund, Långträsk och Koler, berättar Christian Eriksson kundansvarig på Trafikverket.

Källa: Trafikverket

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.