Kommunen informerar om skyltar

19 DEC 2013
Skrivet av :

Den senaste tiden har kommunen fått in ett flertal synpunkter angående tillfälliga skyltar som sätts upp längs vägarna, så kallade gatupratare, och som ibland står i vägen för gångtrafikanter och funktionshindrande.

För att få uppföra en gatupratare krävs vanligtvis bygglov, undantagsvis om det bara är för dagen. Skylten ska placeras så att den inte påverkar framkomligheten för dom förbipasserande. Likadant gäller för de affärer som placerar sina produkter utanför affären. Det får inte vara störande och blockera vägen.

Gällande skyltlov så måste man ansöka om bygglov hos kommunen om området ligger innanför detaljplaneringen. Ligger området utanför ska man kontakta länsstyrelsen.

Om Skribenten
Robin är vår flitiga medhjälpare som med kameran i högsta hugg rycker ut innan vi andra hinner blinka. Du träffar honom med största sannolikhet på något av Älvsbyns musikarrangemang.