Våta drömmar, nytt äldreboende och nya lägenheter om s får bestämma

01 NOV 2013
Skrivet av :
SKISS: JETTE ANDERSEN, a&d arkitektkontor i Luleå.

SKISS: JETTE ANDERSEN, a&d arkitektkontor i Luleå.

Så här skulle ett nytt utebad intill simhallen i Älvsbyn kunna se ut. Åtminstone om socialdemokraterna får som de vill. Partiet planerar också för ett nytt äldreboende med 27 plaster och en ny fastighet på Leken-tomten som ska rymma vårdcentral, folktandvård och bostadslägenheter.
– Under nuvarande mandatperiod har vi främst satsat på skolan och förskolan. Nu är turen kommen till de äldre, förklarar Helena Öhlund, kommunalråd.

Helena Öhlund, kommunalråd.

Helena Öhlund, kommunalråd.

Men satsningarna rymmer också, som redan nämnts, en våt dröm för många älvsbybor , både vuxna och barn. Ett nytt, centralt beläget, utebad. Arkitekten Jette Andersen, på a&d arkitektkontor i Luleå, har gjort en idéskiss.

– Vi vill betona att det är just en idéskiss. Placeras utebadet vid simhallen kan många samordningsvinster göras. Inte minst vad beträffar vattenrening och personal. Men vi måste också undersöka vad som i sådana fall behöver förbättras och bytas ut i simhallen, förklarar Tomas Egmark, ordförande i arbetarekommunen.

Utebad 1

RITNING: JETTE ANDERSEN, ,a&d arkitektkontor i Luleå.

Ett centralt beläget bad ökar tillgängligheten.

– Vi bygger det främst för älvsbyborna. Men skulle även en och annan turist lockas hit så är det förstås en bonus, menar Egmark.

Just nu pågår en utredning kring möjligheterna för ett nytt utebad.

Tomas Egmark.

Tomas Egmark.

Den så kallade D-flygeln på Nyberga äldreboende har fått kritik för den dåliga arbetsmiljön. Där finns 15 boenden för dementa utspridda på tre våningsplan.

– Att springa i trappor är förstås ingen bra lösning för personalen, konstaterar Egmark.

Därför vill socialdemokraterna i Älvsbyn flytta ut alla nuvarande brukare från D-flygeln och istället bygga ett helt nytt äldreboende med 27 platser centralt på byn. Exakt placering är inte bestämd.

– Det skapar tolv nya platser. I dag finns behov av tio nya. Det har den nyligen genomförda äldreomsorgsutredningen visat, förklarar Egmark.

Vad händer då med D-flygeln på Nyberga?

– Det är inte bestämt. En  möjlighet är förstås att bygga om lägenheterna där till bostäder, svarar Egmark.

Behovet av lägenheter i Älvsbyn har ökat kraftigt på senare år. Det lär inte minska om en gruvbrytning i Laver påbörjas. Därför vill socialdemokraterna även bygga en ny fastighet på Leken-tomten med bostadslägenheter. Men det nya komplexet kommer också att inrymma en ny vårdcentral och folktandvård.

– Vi har länge lobbat hos landstinget för en ny vårdcentral i Älvsbyn. Signalerna vi fått är positiva. De har aviserat ett behov av nya lokaler med en yta på cirka 1 500 kvadratmeter, avslöjar Egmark , men betonar också att det gäller att hitta någon som är intresserad av att ta på sig bygget.

En eller flera privata entreprenörer vore ett önskescenario.

– Annars får vi gå via kommunens eget bolag, Älvsbyns Fastigheter AB, säger Egmark.

Det nya äldreboendet kommer att kosta runt 60 miljoner kronor. Ett nytt utebad cirka tio miljoner. Pengar som socialdemokraterna hoppas kunna låna. De nya satsningarna ska inte leda till höjd kommunalskatt lovar partiet.

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.