Sjukt dåliga siffror för Älvsbyn

29 NOV 2013
Skrivet av :

Försäkringskassan presenterar smärtsam statistik för Älvsbyn. Invånarna i kommunen är sjukast i Norrbotten. Jokkmokksborna däremot är friskast. Statistiken grundar sig på sjukpenningstalen.

fklogga

Det visar sig att den sjukaste befolkningen finns i Älvsbyn med nästan 10,7 sjukpenningsdagar i genomsnitt. Motsvarande siffra för Jokkmokk är 5,7 Älvsbyns kvinnor stannar hemma för sjukdom i 13,7 dagar i snitt. Männen 7,9.

Sedan oktober förra året har det genomsnittliga sjukpenningtalet i länet ökat med en halv dag, till 8,3 dagar. Detta är i nivå med riksgenomsnittet.

 

Sjukast är dock kvinnorna i Arjeplog som stannar sjukskriver sig 14,7 dagar i snitt. Där är också skillnaden mellan könen den största. Friskaste befolkningen har Jokkmokk, både bland män och kvinnor. Kvinnorna i Jokkmokk – är till och med friskare än männen i Älvsbyn.

Sjukaste männen finns i Överkalix (se tabell nedan).

I rapporten ”Kvinnors sjukfrånvaro”, som gjordes på uppdrag av regeringen och som presenterades så sent som den 4 november i år, förklaras till viss del varför männen har färre sjukdagar.

”Resultaten visar att det finns en ökad risk att kvinnan sjukskrivs i de fall kvinnan utför den största delen av arbetet i hemmet, och kvinnans ställning på arbetsmarknaden är minst likvärdig med mannens. Detta resultat stöder hypotesen att dubbelarbete i meningen att kvinnan har ett huvudansvar för hem och familj samtidigt som hon förvärvsarbetar i hög utsträckning kan leda till ökad risk för sjukskrivning” står det att läsa i rapporten som emellertid efterlyser mer forskning och fler studier i ämnet.

Det finns även andra troliga orsaker.

”På arbetsmarknaden bedöms arbetsmiljöproblem inom välfärdstjänsteområdet och verksamheter som sysselsätter stora grupper kvinnor, såsom skola, vård och omsorg bidra till sjukskrivningar.”

Bästa sättet att minska skillnaderna i sjukfrånvaro mellan könen är, enligt samma rapport, att skapa ett arbetsliv som förmår ta hänsyn till de särskilda livsvillkor som följer med föräldraskap. Något som också skulle leda till ökade möjligheter att ta till vara viktig kompetens samt minskad risk för förlorad produktivitet i form av omfattande sjukfrånvaro.

Fakta/Sjuktalen i Norrbotten

Betalda dagar i genomsnitt per försäkrad, från högsta genomsnitt till lägsta.

Kommun – Kvinna – Man – Samtliga

 • Älvsbyn 13,8 – 7,9 – 10,7
 • Överkalix 11,1 – 9,7 – 10,4
 • Arjeplog 14,7 – 6,2 – 10,1
 • Piteå 13,7-  6,4-  9,9
 • Boden 12,8 – 6,3 – 9,4
 • Arvidsjaur 12,0-  7,0 – 9,4
 • Övertorneå 10,7 – 8,2 – 9,3
 • Kalix 11,5 – 6,1 – 8,6
 • Haparanda 11,3 – 5,8 – 8,5
 • Gällivare 11,3- 5,4 – 8,2
 • Luleå 9,6 – 5,3 – 7,4
 • Kiruna 9,2 – 4,7 – 6,8
 • Pajala 7,8 – 5,1 – 6,3
 • Jokkmokk 7,7 – 3,9 – 5,7
 •  
 • Norrbotten 11,1 – 5,8-  8,3

Källa: Försäkringskassan

 

 

 

 

 

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.