Kronprinsessan Victoria i Koler

Kronprinsessan välkomnas vid Luleå flygplats av Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbottens län och Peter Roslund, kommunalråd i Piteå. Foto: Kungahuset.se

Kronprinsessan välkomnas vid Luleå flygplats av Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbottens län och Peter Roslund, kommunalråd i Piteå. Foto: Kungahuset.se

Idag besöks Piteå av Kronprinsessan Victoria, som får ta del av satsningar inom förnyelsebar energi. Värdarna för besöket är Peter Roslund, kommunalråd i Piteå, och Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbottens län.

Dagen börjar med ett besök på Skogsberget som är beläget i Markbygden i Piteå. Under bussresan till Skogsberget berättar Wolfgang Kropp – VD, ägare och grundare av Seavind – om projektet som är deras största.

Kronprinsessan får se verket i Dragaliden, beläget i Markbygden utanför Piteå. Foto: Kungahuset.se

Kronprinsessan får se verket i Dragaliden, beläget i Markbygden utanför Piteå. Foto: Kungahuset.se

Hela projektet innebär 1.101 vindkraftverk, cirka 4.000 MW med en produktion av 10-12 TWh. I dagsläget finns tillstånd för 314 verk och byggnation för Skogberget pågår för fullt. Vid årsskiftet 2013/2014 beräknas de 36 första vindkraftverken vara i drift. När anläggningen är fullt utbyggd kommer de 1.101 vindkraftverken motsvara 8 procent av Sveriges energiförbrukning.

Vid Skogsberget får Kronprinsessan en guidning genom vindparken av Isak Lindqvist, installation manager.

Vid besöket på Skogberget åkte Kronprinsessan upp i en hisskorg för att få en känsla för höjden av ett vindkraftverk samt en vy över vindkraftsparken. Vindkraftverken är 138 meter upp till navet. Bladen når till 200 meter.

Lunch intas i vindkraftsparken och där får Kronprinsessan träffa representanter för projektet, bland annat från Seavind och Enercon. Efter lunchen åker bussen vidare mot Solander Sience Park.

FOTO: Kungahuset.se

Om Skribenten
Frida är en inspirerad tvåbarnsförälder som kan liknas vid en schweisisk armékniv; multifunktionell till max. Förutom idéer producerar hon annonser och artiklar. Brinner för (och med) byaanda och drömmer om världsfred.