Kronprinsessan Victoria i Koler

Kronprinsessan välkomnas vid Luleå flygplats av Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbottens län och Peter Roslund, kommunalråd i Piteå. Foto: Kungahuset.se

Kronprinsessan välkomnas vid Luleå flygplats av Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbottens län och Peter Roslund, kommunalråd i Piteå. Foto: Kungahuset.se

Idag besöks Piteå av Kronprinsessan Victoria, som får ta del av satsningar inom förnyelsebar energi. Värdarna för besöket är Peter Roslund, kommunalråd i Piteå, och Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbottens län.

Dagen börjar med ett besök på Skogsberget som är beläget i Markbygden i Piteå. Under bussresan till Skogsberget berättar Wolfgang Kropp – VD, ägare och grundare av Seavind – om projektet som är deras största.

Kronprinsessan får se verket i Dragaliden, beläget i Markbygden utanför Piteå. Foto: Kungahuset.se

Kronprinsessan får se verket i Dragaliden, beläget i Markbygden utanför Piteå. Foto: Kungahuset.se

Hela projektet innebär 1.101 vindkraftverk, cirka 4.000 MW med en produktion av 10-12 TWh. I dagsläget finns tillstånd för 314 verk och byggnation för Skogberget pågår för fullt. Vid årsskiftet 2013/2014 beräknas de 36 första vindkraftverken vara i drift. När anläggningen är fullt utbyggd kommer de 1.101 vindkraftverken motsvara 8 procent av Sveriges energiförbrukning.

Vid Skogsberget får Kronprinsessan en guidning genom vindparken av Isak Lindqvist, installation manager.

Vid besöket på Skogberget åkte Kronprinsessan upp i en hisskorg för att få en känsla för höjden av ett vindkraftverk samt en vy över vindkraftsparken. Vindkraftverken är 138 meter upp till navet. Bladen når till 200 meter.

Lunch intas i vindkraftsparken och där får Kronprinsessan träffa representanter för projektet, bland annat från Seavind och Enercon. Efter lunchen åker bussen vidare mot Solander Sience Park.

FOTO: Kungahuset.se

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.