Intressant om Älvsbyns Energi

19 NOV 2013
Skrivet av :

På måndagskvällen bjöd Älvsbyns Energi till en informationskväll på Forum, där VD:n Jan Sipola berättade fakta om Fjärrvärme, Vatten och Avlopp, Renhållning och Gator/Snöröjning.
fjv_top_new242

Under informationskvällen fick drygt sextiotalet Älvsbyborna veta många fakta om Älvsbyns Energi verksamheten av VD:n Jan Sipola.

Som att utomhusklimatet i Älvsbyn gått från det smutsigaste i landet till att i dag vara ett av de bästa.

Idag har fjärrvärmen nått 950 villor av 1000 och fjärrvärmetaxan ligger på 7 plats av länets 13 fjärrvärmeverk.

VA taxan är den 4:e lägsta i Norrbotten.

Renhållningen var dyrast i länet 2007, nu är den 9:e länet som den 1/1 2014 sänks med 5% till.

Gatupengarna är en brist, som gör att bara det mest prioriterade kan genomföras under barmarkstid, bristerna skapar även problem vintertid.

Snöröjningen och vinterväghållningen var en aktuell fråga, men det är fortfarande så att, vissa vägar genom Älvsbyn är prioriterade, Rv 94/Lv 356 genom Älvsbyn, Gulfrondellen via kommunhuset till stationen samt Storgatan har högsta prio, därefter blir det gång och cykelbanor, och sist 7 cm snö på övrigt vägnät.

Det är inte Energibolaget som styr över frågorna rörande gatuverksamheten såsom belysning, snöröjning och vägbeläggning. Det är politikerna via kommunfullmäktige som beslutar, och Energibolaget som verkställer deras beslut. Myndighetsnämnden beslutar i frågor för kommunen rörande hastighet/företrädesrätt på kommunala vägar.

20131119_energi_005

Älvsby Energis VD Jan Sipola

Utöver denna information fick även VD:n Jan Sipola ett antal frågor, som han lovade frågeställarna att ge personliga svar på under de närmaste dagarna.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.