Fortsatt bärgning

19 NOV 2013
Skrivet av :

Under gårdagen fick man ej klart bärgningen efter olycka vid utfarten från kraftverket i Sikfors, detta fortsätter under förmiddagen i dag med bärgning av släpet.

20131119_bargning_020

Släp och virke låg kvar vid vägkanten vid 09 tiden.

Bärgningen av lastbilen och den krockskadade minibussen genomfördes under måndagen, dock så flyttade man fram bärgningen av släpet till idag. Vid 10 tiden stänger man av Lv 374 mellan Norrabyrondellen till Sikforskorsningen för att bärgningen och upprensning av timmer skall kunna ske på ett säkert sätt. Någon sluttid kan ej ges men trafiken släpps på så fort som det är möjligt.

Trafiken hänvisas under tiden till Sikfors – Tvärån – Älvsbyn på den västra sidan av Piteälven.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.