Aktivism mot könsbaserat våld

26 NOV 2013
Skrivet av :

Från den 25 november till 10 december pågår den internationella kampanjen ”16 dagar av aktivism mot könsbaserat våld”. Den backas upp av UN Women och en mängd andra organisationer världen över, och nu även Biblioteken i Norrbotten.

På biblioteket i Älvsbyn deltar man också med en utställning i lokalerna. Den visas på alla huvudbibliotek i Norrbotten, och en del större filialer, under perioden 25 november till 10 december. Utställningen består av information om våld mot kvinnor, kvinnors (och mänskliga) rättigheter och vart man kan vända sig om man blir misshandlad av sin partner.
I samma utställning lyfter man även fram ”Bryt tystnaden” som lanseras under hösten av Samverkan mot våld. Det är ett samarbete mellan olika samhällsinstanser, exempelvis Polismyndigheten i Norrbotten, länets alla kommuner och Norrbottens läns landsting, som träffar kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer.
Kampanjen startades ursprungligen 1991 av Women’s Global Leadership Institute, och har sedan dess återkommit årligen.
Idén till utställningen kom från en bibliotekarie i Piteå, som även är aktiv i organisationen Zonta International. Zonta är en politiskt och religiöst obunden förening för yrkeskvinnor, som i år driver kampanjen ”Zonta says no” för att ytterligare stärka ”16 dagar”.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.