ABF:s Debattcafén med aktuella frågor

20 NOV 2013
Skrivet av :

Under hösten har ABF Norr i Älvsbyn anordnat ett antal Debattcafé med aktuella frågor.  Kerstin Backman som är verksamhetsledare vid ABF i Älvsbyn är väldigt nöjd med utfallet, som hon hoppas kommer att följas av fler aktuella frågor i Älvsbyn vid kommande debattcafén.

abf_kjerstin_ab_hel

Kerstin Backman är verksamhetsledare vid ABF i Älvsbyn

Så här skriver Grethel Ohlsson om ABF Norr:s ”Debattcafé om hemsjukvården” i Älvsbyn den 7 november.

Ett 20-tal Av kommunens invånare hade hörsammat detta för att lyssna av och komma med frågor och synpunkter till en debatt-panel bestående av; Monica Sjölund Älvsby Kommuns Äldreomsorg, Agneta Björk Älvsbyns Hälsocentral, Thor Viklund (s) landstingspolitiker och Vanja Nordlund ordf. Reumatikerförening, med ledning av moderator Sterling Nilsson.

Hur ser hemsjukvården ut i Älvsbyns kommun och hur vill Du att den ska se ut? Det var utgångspunkten för kvällens debatt.

Nya hemsjukvården trädde ikraft den 1 febr. 2013.

Information från Älvsby kommun har gått ut till alla hushåll.

Men hur upplever kommuninnevånarna att det fungerar och är informationen fullgod?

Vem kan få hemsjukvård? Vad kan man få hjälp med? Vad kostar den? Hur gör jag? Frågorna var många och debatten hög.

Svaret är Du som är 18 år och på egen hand, eller med stöd inte kan ta Dig till hälsocentralen kan erbjudas hemsjukvård av kommunen in det egna hemmet. Vårdplanering skall vara genomförd.

Första frågan, hur fungerar det med barn under 18 år och vem avgör om en äldre person 90 år och däröver kan få hemsjukvård, om den med stöd kan ta sig till hälsocentralen, men har behov av hemsjukvård enl. anhöriga?

Vårdplanering är behovsprövat! Hur bedöms detta med behovsprövat?

Den enskilde skall själv bestämma enl. socialtjänstlagen om hon/han vill flytta från eget boende till särskilt boende/trygghetsboende (om det finns plats).

Här borde sunt förnuft råda ansåg de närvarande vid mötet. Reumatikerföreningens ordf. instämde i detta.

Vad är hemsjukvård och inte hemsjukvård? Det är en bedömningsfråga.

Kan det vara möjligt att det blir billigare att ha personer med behov av omsorg boende i eget boende (hemma) än ett boende på Ugglan eller Nyberga? Vad räknas in i kostnaderna?

Många fler frågor ställdes kring hantering av journaler, rätt kompetens på berörd personal, finns det tillräckligt med personal, tillsyn av brandskydd mm?

En del klarläggande måste också ske mellan landstinget och kommunens handläggare och personal – tolkningsfrågor.

Sammanfattningen av panelen och de som hörsammat att komma till dagens träff var helt överens om att ytterligare information och vissa förtydliganden måste ut till kommun-innevånarna.

Detta kommer att genomföras och är utlovat av kommunens och hälsocentralens representanter.

Denna typ av debatt-café är ett bra sätt att ge kommuninnevånarna möjlighet att ställa frågor, tänka till och komma med förslag ansåg de närvarande. Kanske fler borde ha hörsammat inbjudan!

 

Text: Grethel Ohlsson

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.