Våga prata, lyssna och vara nära

04 OKT 2013
Skrivet av :

På torsdagskvällen genomförde ABF det första debatt cafet om drogförebyggande arbete och missbruksvård i Älvsbyn. Där det ställdes frågor som verkligen fick panelen att stå till svars för, med både svåra och tuffa frågor från ett trettiotal åhörare.

Kerstin Backman från ABF hälsade alla välkomna till debattcafe om det drogförebyggande arbetet och missbruksvården i Älvsbyn, som hon hoppades kunde bli ett återkommande tema framåt.

I panelen fanns Helena Öhlund kommunalråd, Inger Lundberg folkpartiet, Robert Janeheim och Stefan Nilsson från polisen, Madelene Nyman och Jenny Öhlund från Barn och Familjeenheten vid socialtjänsten i kommunen och Andre Bengtsson från föreningen Cooextions.

Moderator för kvällen var Anders Lindh från Blåslampan i Älvsbyn.

Med den första frågan ”håller drogerna på att ta över Älvsbyn” lades ribban för kvällen och det sammanvägda svaret från panelen blev ett tvecksamt Nej. Men att det är svårt att ge ett entydigt svar för de som sitter i panelen märks tydligt , då det är många olika myndighetsutövande de har på sitt bord, där även sättet att jobba med frågor och ännu mer att ange ett entydigt svar inte är lätt att ge.

Oavsett vad som sedan debatterades under den följande dryga timmen, kan man sammanfatta det med följande:

– Våga lyssna, prata med varann, ta inte allt för osant, sök fakta, var närvarande och kom närmare problemet genom att söka upp främst våra unga och bryt mönster.

– Att vi saknar resurser i många fall är känt, men våga ändå att använda det vi har/vet. Att vi tyvärr har många lagar i Sverige gör ju inte saken lättare eller bättre. En del av panelen kanske inte heller äger hela den fråga som man skall ge svara på.
– Men att våga prata med varann ändå är ju inte fel, våga att jobba med att inhämta och sprida information samt var nära och aktiv, även om man måste förhålla sig väl med sina egna regler, lagar och ansvar.

– Försök att vara där problemen visar sig, satas på det våra unga vill inte på det vi tror de vill, utan låt de känna att de är delaktiga i samhället.

Som sammanfattning så var kvällen bra med en hög debattnivå, som höll en nyanserad nivå även om kanse panelen fick utstå en del frågor som inte de närvarande kunde för stunden ge ett samlat svar på.

Avslutningsvis var detta ett debattcafe som måste följas av fler i samma ämne, för frågorna finns och de måste möta av de som jobbar med dessa. Våga prata, lyssna och vara nära, samla på kunskap och information så det som vi vet blir trovärdigt.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.