Sista dag för första aktivitetsrapporteringen

Så här ser det ut när man har rapporterat sina jobbsökaraktiviteter på arbetsförmedlingens hemsida.

Så här ser det ut när man har rapporterat sina jobbsökaraktiviteter på arbetsförmedlingens hemsida.

I höst har ett nytt system för rapportering av jobbsökaraktiviteter tagits i bruk. Från och med september månad ska alla arbetssökande rapportera sina aktiviteter till arbetsförmedlingen. Idag är det sista dagen att lämna in den första rapporten.

Den som är arbetslös ska en gång i månaden redovisa för Arbetsförmedlingen vilka aktiviteter som genomförts för att hitta eller öka chanserna att hitta ett arbete. Aktivitetsrapporten kan fyllas i via arbetsförmedlingens webbplats eller via en blankett som finns på arbetsförmedlingens kontor.

När man på arbetsförmedlingen vet vilka aktiviteter den arbetssökande gjort, är det lättare att ge rätt stöd och uppföljning. Allt för att man inte ska gå arbetslös längre än nödvändigt.

För den som stämplar och missar att rapportera i tid, utreder A-kassan om den arbetssökande har rätt till ersättning.

Om Skribenten
Frida är en inspirerad tvåbarnsförälder som kan liknas vid en schweisisk armékniv; multifunktionell till max. Förutom idéer producerar hon annonser och artiklar. Brinner för (och med) byaanda och drömmer om världsfred.