Peppar Peppar dag gav gott gensvar

01 OKT 2013
Skrivet av :

Det var många seniorer i Älvsbyn som nappade på att besöka tisdagens ”Peppar Peppar dag” för seniorer i Älvsbyn i Fluxen visningslokaler.

När Margareta Lundberg från räddningstjänsten och Annelee Mickelsson äldresamordnare i kommunen, bjöd in till den internationnella Peppar Peppar dagen på Fluxen så kom det fler
än man väntat sig för att ta del av information om äldres säkerhet.

HLR (Hjärt och lungräddning) förevisades av Roger Brännmark från räddningstjänsten som samtidigt visade upp hur en hjärtstartare fungerar, var de finns i kommunen, allt för en väldigt intresserad publik. Som också kunde berätta hur de själva upplevt hjärtstopp och räddning av nära och kära av personer med kunskaper i HLR och Hjärtstartare.

Annelee Mickelsson äldresamordnar, visade upp halkmattor, hjälpmedel som finns i visningslokalen för att undvika att tappa balansen och även de faror som finns i miljön som innebär risk för fallskador. Även vikten av att träna upp balansen togs upp och framför allt vikten av att må bra som också främjar balansen och minskar risken för fall.

Avslutningsvis så kunde det fikas gott, varefter Margareta Lundberg från räddningstjänsten ville att alla tog med sig en hink med grus hem, för att gardera sig mot halkan som snart kommer.

 

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.