Motionerar om grön flagg i Älvsbyns förskolor och grundskolor

20 OKT 2013
Skrivet av :

Matilda Wiklund, Centerpartiet, föreslår att förskolorna och grundskolorna i Älvsbyns kommun börjar använda sig av verktyget ”Grön flagg” som erbjuds av stiftelsen ”Håll Sverige Rent”. Över 2 500 skolor är redan anslutna. Verktyget är gratis och syftar till att förbättra barnens medvetenhet om miljö och hälsa.

 

Läs Matildas motion i sin helhet nedan:

Matilda Wiklund

Matilda Wiklund

Verktyget Grön Flagg ger barn och unga fantastiska förutsättningar att arbeta aktivt med hållbar utveckling på ett roligt och engagerande sätt. Grön Flagg innebär att alla blir delaktiga i hållbarhetsarbetet – samtidigt som man jobbar mot mål och riktlinjer i läroplaner. Grunden i Grön Flagg är inflytande – allt arbete inom Grön Flagg utgår från barnens och elevernas idéer och nyfikenhet. Grön Flagg är också ett bra sätt för skolan och förskolan att visa upp sitt hållbarhetsarbete för omgivningen. Verktyget Grön Flagg är kostnadsfritt och drivs av stiftelsen Håll Sverige Rent.”

Med verktyget Grön Flagg blir arbetet med hållbar utveckling en naturlig del av det dagliga skol- och förskolearbetet. Ni väljer tillsammans tema och utvecklingsområde, som ni sedan arbetar med under en period.

Arbetet sker cykliskt på perioder om ungefär ett till två år. Under den tiden arbetar ni med tre områden inom hållbarhet som ni vill utveckla, som till exempel att spara energi, återvinna mer eller att förbättra utemiljön.

De områden som ni vill utveckla blir grunden i er handlingsplan och till varje område kopplar ni ett tema. De sex Grön Flagg-temana är:

* Livsstil och hälsa

* Närmiljö

* Vattenresurser

* Klimat och energi

* Konsumtion

* Kretslopp

I handlingsplanen kopplar ni även på ett enkelt sätt ert arbete till läroplanen. Läs mer här…

Vi kan med enkla medel öka medvetenheten, både för hur vi påverkar miljön och hur en god miljö påverkar vår hälsa. Detta kan med fördel ske redan tillsammans med barnen i de förskolor och grundskolor som finns i Älvsbyn. Många av landets kommuner är delaktiga i Grön flagg som Håll Sverige Rent driver och Centerpartiet anser att det vore en självklarhet för vår kommun också.

Centerpartiet yrkar därför;

* att Älvsbyns kommun blir delaktiga i Grön Flagg.

* att arbetet startas igång på en eller flera av kommunens för- och grundskolor.”

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.