Matilda vill ha ett Medborgarkontor i Älvsbyn

30 OKT 2013
Skrivet av :
Matilda Wiklund, c, föreslår i en motion till kommunfullmäktige att ett Medborgarkontor öppnas i Älvsbyn.

Matilda Wiklund, c, föreslår i en motion till kommunfullmäktige att ett Medborgarkontor öppnas i Älvsbyn.

Matilda Wiklund, centerpartiet, vill att ett medborgarkontor öppnas i Älvsbyn där kommunala och statliga myndigheter samverkar. Syftet är att underlätta myndighetskontakter för både privatpersoner och företagare. Läs hela hennes motion till kommunfullmäktige nedan:

”Att ha tillgång till en fungerande grundläggande service på rimligt avstånd är en förutsättning för att man ska vilja bo och verka på en ort. Centerpartiet anser att statlig och offentlig service ska finnas i hela landet och ska vara samordnad efter befolkningens och företagens behov.

Det behövs därför en tydlig signal genom de statliga myndigheternas instruktioner att samverkan ska ske. Genom att tillsammans erbjuda så kallade servicekontor eller medborgarkontor kan tillgängligheten till grundläggande samhällstjänster öka på platser där myndigheterna inte skulle kunna finnas var för sig. Kommunal service kan också finnas tillgänglig på samma plats. Allt för att göra det lättare för medborgare att bo och verka var de vill.

Själva Medborgarkontoret behöver inte vara öppet alla dagar i veckan utan kan samordnas till en/några dagar i veckan. Det kan fysiskt med fördel inrymmas i redan tillgängliga lokaler i kommunen. Samarbete och samordning är nyckelordet.

Centerpartiet yrkar med hänvisning till ovan;

* att Medborgarkontor öppnas i Älvsbyn.

* att detta sker i samarbete mellan statliga och kommunala myndigheter.

* att detta sker skyndsamt.

Matilda Wiklund

Gruppledare för Centerpartiet i Älvsbyns kommunfullmäktige”

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.