Kreativa Byar bjöd på VIP kväll – och möttes av total Laverfeber

02 OKT 2013
Skrivet av :

På tisdagskvällen bjöds det upp till inspirationskväll med tilltugg på Hotell Storforsen av arbetsgruppen för projektet för Kreativa Byar (Vistträsk och Vidsel). Det kom över 100 intresserade åhörare som ville veta mer och vara med i den fortsatta utvecklingen av projektet.

20131001_kretivb_001
Britt Hällerstrand projektledare för Kreativa Byar inledde med att hälsa alla välkomna till VIP kvällen efter att projektet pågått i sex månader och nu få pressentera det arbete som genomförts.

Det är 10 bybor i vardera byarna Vidsel och Vistträsk som har blivit djupintervjuade samt 128 som svarat på en enkät företrädesvis i åldrarna 40-60 och yngre. Allt har sedan utvärderats och analyserats enligt en vedertagen metod som heter SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities,Threats) där man försöker finna styrkor, svagheter, möjligheter och hot vid en strategisk översyn. Allt utifrån företagarnas syn på de yttre förutsättningarna för de två byarna.

Resultaten blir modell för att ge kommunen ett underlag för hur man skall jobba med byautveckling i framtiden.

Total Laverfeber!

När man talar om Laver så återkommer hela tiden resultaten till, servicenäring, mekaniska verkstäder, boenden, underleverantörstjänster till Boliden, besöksnäringen, testverksamhet, Vidsel Test Range (RFN), vidkraftsutbyggnad m.m. Som seda kan brytas ut i detaljerade skärningar i olika riktningar i SWOT metoden.

Företagens framtidsperspektiv

Vidsel Test Range

20131001_kretivb_007

Ett antal företag i byarna fick sedan möjlighet att berätta om sin verksamhet och framtidsperspektiv, där Mats Hakkarainen, provplatschef på Vidsel Test Range (RFN) blev först ut. 60% utländska kunder 40% inom Sverige, 170 anställda ytterligare ett 40 tal inom en snar framtid med investeringar för 150 miljoner och ännu mer upp mot 250 miljoner på kort tid. Det här är mitt Vidsel Test Range (RFN) där vi tror på framtiden avslutade Mats Hakkarainen.

Bohlins
20131001_kretivb_009

Därefter talade Magnus Bohlin som ser sig själv som en kreativ visionär som driver tre företag med verksamhet över hela Sverige – och även Norge på försök. Färgförsäljning, övervåningar till småhus och övrig entreprenad inom hus och hem, samt ett turistföretag med boende hemma kring Skatan i Vistträsk. Även Magnus ser en bra framtidsutveckling som med tiden kanske leder till att han helt flyttar hem verksamheten. Inte omöjligt att den övriga entreprenaden då blir den största delen, för att inte tappa fokus.

Delikatessfabriken

20131001_kretivb_015
Anna-Karin Andersson från Delikatessfabriken, beskrev sitt företag som en ständig utveckling, där man nu även börjar leverera till storkök. Utmaningen är att det hela tiden är mattrender som ändras, men att marknaden är tuff men det går framåt. Hon ser den framtida utvecklingen ligger på att folk bor kvar och trivs, samt att infrastrukturen bibehålls för att kunna producera lokalt.

På Land och vatten

20131001_kretivb_023
Victoria Kärrman från På Land och vatten berättade om sitt företag som satsar på konferens, fiskodling, jakt, event och forsränning. Företaget är dessutom närmaste granne med Laver. Med den utveckling som råder kanske de får ändra inriktning med tiden men Victoria hoppas kunna dra nytta av Lavergruvans etablering de närmaste åren. Men det är en spännande utveckling som vi måste följa hela tiden. Framtiden är ljus och det kreativa är viktigt.

Arctic Falls

20131001_kretivb_020

Åsa Wedin från Arctic Falls kännde att vindarna blåser åt rätt håll med nya kunder från många länder, dessa behöver lokal service som privatpersoner, sätt att nå lokalbefolkningen och kunna bjudas på aktiviteter. Kanske inte allt skall ligga inom Arctic Falls utan även inom både det kommunala och privata näringslivet runt omkring. Hon ser helst att få tips på vad vi kan erbjuda deras kunder från a till ö.

Hotell Storforsen

20131001_kretivb_026

Jimmy Stenman från Hotell Storforsen med 144 rum 20 fast anställd och lika många på timtid, tillhör PHG (Pite Havsbad Group) berättade om ett Hotell i utveckling som har en rätt bra beläggning, intresset för Storforsen är stort även om kanske inte marknadsföringen syns på den lokala nivån. Bröllop vid Storforsen har blivit en bra nich med 30-40 vigslar under sommarmånaderna och några färre under andra delen av året. Framtiden ser lovande ut och de fasta kunderna är stora och även expanderande varför hotellet har en bra framtidstro.

Fortsättning av projektet

Kreativa Byar steg 2 har sökt medel för att fortsätta framtagandet av en framtidsplan för byautvecklingen i Vidsel och Vistträsk där det avslutade projektet är en god grund att jobba vidare på sa Britt Hällerstrand.

Näringsliv och strategi samt Laver

20131001_kretivb_029

Pär Jonsson näringslivschef beskrev deras näringslivskontorets huvudverksamheter, vad man kan hjälpa till med och vikten av vad ett bra arbete med utvecklingsplan för byarna innebär. Projekt i nutid finns det gott om men allt måste bearbetas på ett seriöst sätt så att alla pusselbitar faller på rätt plats i sitt sammanhang. Strategier är det viktigaste som finns för att planarbetet skall bli bra.

20131001_kretivb_037

Helena Öhlund, kommunalråd tog sedan över och berättade om det fina samarbetet som kommunen har med Boliden och det arbete som pågår. – Det sista vi vet är att vi följer tidsplanen, provbrytningen har genomförts med gott resultat, sa Helena Öhlund. Som sedan visade hon upp en blid på Laverkoppar från Bolidens analys av sin provbrytning. Vidare måste vi skilja på Gruvbolag som har egen verksamhet för produktion som Boliden och LKAB. Prospekteringföretag som Northland som bryter för att sälja vidare till produktion och förädling.

Tidsplan Laver

1. Idéstudie klar Nov 2013
2. Förstudie 2014
3. Förprojektering 2015
4. Byggnation 2016-2018
5. Full produktion

Provbrytningen skedde i Aug 2013

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.