Bred förankring om Vision 2030

17 OKT 2013
Skrivet av :

 

Just nu så pågår ett omfattande arbetet inom Älvsbyns Kommun med att ta fram en bred förankrad vision fram till 2030 för Älvsbyn. Politiker, tjänstemän, personal, företagare, köpmän, föreningsliv och medborgare har träffats i ett flertal möten där de olika intressena kartläggs.

Ordet vision är ju något man vill uppnå och uttrycks oftast som ett framtida tillstånd, inte heller med formella krav på realism, tidsbundenhet eller mätbarhet. Det är där man nu inom kommunen försöker samla ihop en så bred bild som möjligt till Vision 2030 inom Älvsbyns Kommun.

Christer Lundgren från kommunledningskontoret är den sammanhållande tjänstemannen för det pågående visionsarbetet, där han och visionsgruppen på tisdagskvällen träffade föreningar i Älvsbyn och dess byar. – Vi har träffat företag, köpmän m.fl och helt eniga i många frågor är nästan alla, säger Christer Lundgren.

Sammanfattningen av allas tyckande vid dessa träffar skall nu sammanställas till ett Vision 2030 dokument som skall förankras och fastställas av kommunstyrelse och fullmäktige, för att sedan ligga som ett styrande visionsdokument i arbetet med utvecklingen av kommunen fram mot 2030.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.