Borgmästaravtal påskrivet

30 OKT 2013
Skrivet av :

Vid en cermoni på kommunhuset under onsdagen skrev kommunalrådet Helena Öhlund under Borgmästaravtalet (Convenant of Mayors). Det är ett avtal för kommuner inom EU som vill gå längre i sitt klimatarbete än de europeiska målen om 20 % minskning till år 2020. Avtalet administreras av EU-kommisionen.

20131030_borgm_001

Borgmästaravtalet är den konventionella europeiska rörelsen som engagerar lokala och regionala myndigheter, som på frivillig väg åtar sig att öka energieffektivitet och användning av förnybara energikällor inom sina territorier. Avtalsparternas syfte genom detta sitt åtagande är att uppfylla och överskrida Europeiska unionens mål att senast år 2020 minska CO2-utsläppen med 20 %.

Efter antagandet år 2008 av EU:s klimat- och energipaket lanserade Europeiska kommissionen borgmästaravtalet i syfte att godkänna och stödja de insatser som lokala myndigheter gör för att genomföra en politik för hållbar energi. Lokala myndigheter har i själva verket en avgörande roll när det gäller att minska effekterna av klimatförändringarna, vilket blir ännu viktigare om man betänker att 80 % av energiförbrukningen och CO2-utsläppen har samband med aktiviteter i städer.
För sina unika egenskaper – genom att borgmästaravtalet är den enda rörelsen i sitt slag som mobiliserar lokala och regionala aktörer för att uppfylla EU:s målsättningar – har Europeiska institutioner beskrivit avtalet som en utomordentlig förebild för styrning på flera nivåer.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.