Bjöds till skolbänken för information om alkohol och droger

_DSC0050

Under tisdagskvällen bjöds föräldrar till skolungdomar till Älvåkraskolan. Anledningen var för att få information om Blåslampan, Effekt, skolan, socialtjänsten, Vandrande Vänner och polisen och deras aktiva arbete för att förhindra alkohol- och droganvändning bland ungdomarna.

Effekt är ett alkohol- och drogförebyggande program som riktar sig till föräldrar till barn i årskurs 7-9. Arbetet går ut på att anordna informationsträffar om barns alkoholvanor och hur man gör för förhindra att barnet hamnar i träsket. Informationen ges på föräldramöte en gång per termin och bygger på föräldrastödsprogrammet ÖPP (Örebro preventionsprogram). Syftet med Effekt är att ge föräldrarna kunskap om problemet och motivation och argument för att förhindra att det tar kraft.

– Det är mycket upprepningar. Men det är för att det ska fastna, berättar Ulrika Nygård, kurator på Älvåkraskolan.

Lugnt för tillfället i Älvsbyn

Enligt en undersökning som Älvåkraskolan gjorde tidigare i år visade det sig att ett par elever på skolan har prövat alkohol. I årskurs sju hade 1 av 26 prövat, i årskurs åtta hade ingen prövat och i årskurs nio hade 7 av 27 elever prövat. Tre elever medgav att dom blivit berusade.

– Så det är inga alarmerande siffror än, poängterar Maria Granström, fritidspedagog på Älvåkraskolan.

En klass i varje årskurs fick svara på frågorna. Sen om eleverna har varit ärliga är en annan sak.

För att förhindra att barnen börjar med alkohol rekommenderar skolan att föräldrarna pratar med barnen om konsekvenserna av alkoholanvändning.

Vandrande Vänner

Monika Jonsson kom och berättade om den ideella föreningen Vandrande Vänner. Föreningen arbetar genom att vandra ute i samhället under de större helgdagarna, såsom första maj och midsommarafton, och finnas där för ungdomarna och se till så att inget händer.

– Vi har ambitioner och förhoppningar att även vara ute och vandra vanliga dagar, berättar Monica.

Vandrande Vänner får inte utför polisiära ärenden, utan kontaktar polisen när något händer. Föreningen söker aktivt efter fler engagerade vuxna som följer med och vandrar, även om man bara går en kort stund.

– Det är bättre att komma fem minuter än inte alls.

Polisen och socialtjänsten

Robert Janeheim från polisen kom och berättade om hur situationen är på byn. Just nu finns det ett litet flöde substanser som härjar på byn. Somliga är legala och vissa illegala. De flesta legala substanserna kommer att narkotikaklassas inom en snar framtid, men det kommer hela tiden ut nya lagliga substanser. Robert rekommenderade till föräldrarna att alltid googla preparaten för att få reda på vad det är som barnen stoppar i sig.

– Var nyfiken och lyssna på magkänslan, berättar han.

Många utav drogerna säljs legalt på internetsidor, men det är inte ovanligt att en 17-åring festar med en 40-åring och att detta resulterar i ett framtida missbruk.

Jimmi Boström och Jenny Öhlund

Jimmi Boström och Jenny Öhlund

Även representanter från socialtjänsten fanns på plats under kvällen för att berätta om deras verksamhet. Jimmi Boström och Jenny Öhlund är två som har hand om barn mellan 0-21 år. Händer det något och dom får in en anmälan sätter dom igång en undersökning. Dom får då ta kontakt med vårdnadshavaren, barnet och den som gjort anmälan för att göra en bedömning om hur barnets situation ligger till och om anmälan stämmer. Detta är en så kallad orosanmälan och får göras av vem som helst. Efter två veckor måste dom komma med ett beslut om dom kommer att gå vidare med ärendet eller om det läggs ner.

Anders Lind, blåslampan

Anders Lind, nätverket blåslampan

Blåslampan

Sist ut för kvällen var Anders Lind som berättade om nätverket Blåslampan som arbetar mot droger. Han berättade att enligt en undersökning så hade 11 gymnasieelever i Älvsbyn prövat på att röka cannabis. Fem stycken av dessa medgav att dom använder det regelbundet.

– Det är fem för mycket i min värld, tycker Anders.

Oftast handlar det om att rökning och alkohol är inkörsporten till drogträsket. Därför vill Anders att tyglarna ska stramas åt och att man inte ska börja vara snäll vad gäller alkoholfrågorna. Han rekommenderar att föräldrar ökar vaksamheten och uppmärksamheten, samt skapa en dialog med ungdomarna och berätta vilka konsekvenser droger ger.

Blåslampan har en nollvision och hoppas starkt på att drogerna försvinner helt från gatorna och skolorna.

– Naiva, okej. Men vi kan inte ha annat än en nollvision i det här sammanhanget.

Konsekvent kedjereaktion

Att bjuda sitt barn på alkohol är inte bra. Vissa föräldrar bjuder sitt barn på alkohol hemma med tankarna om att då vet man vad barnet dricker. Men det tänkandet funkar inte, då man inte alltid har koll på vad barnet gör. Rätt som det är sitter lilla Erik eller Erika på en ungdomsfest och sörplar i sig åttioprocentigt hembränt och delar en joint med kompisen. Och vem vet vilka saker som kanske händer sen. Rätt som det är har barnet blivit tonårsförälder. Allt detta på grund av att barnet fick en grogg hemma under en trevlig familjekväll.

Extremt scenario? Ja. Omöjligt? Nej.

Mer information om droger

Kom på torsdag den 3/10 kl. 19.00 till Pärlan Forum.

Om drogförebyggande arbetet och missbruksvården.

Om Skribenten
Robin är en flitiga medhjälpare.