Vägkyrka och lantgård i kombination kan komma att öka Älvsbyns besöksnäring

16 SEP 2013
Skrivet av :

På familjen Ågrens gård i Vitberget uppförs Treenighetens kapell – en vägkyrka i nordrysk ortodox tradition, som tillsammans med gårdens lantrasdjur kan komma att öka besöksnäringen i Älvsbyn.

Den ståtliga byggnaden är timrat i 6” timmer och uppfört på en grund av huggen sten.

Den ståtliga byggnaden vilar stadigt på en grund av huggen sten.

 Den ståtliga byggnaden är timrat i 6” timmer och uppfört på en grund av huggen sten. Den totala storleken är tolv gånger fem meter. Som kronan på verket kommer hela kapellet att krönas med en lökkupol utförd i så kallat kyrkspån. För att timret med åren ska komma att få rätt patina kommer kapellet att ytbehandlas med en blandning av tjära, linolja och terpentin.

– Det kommer att vara ett ekumeniskt kapell, förklarar initiativtagaren Mikael Ågren och fortsätter: – Däremot kommer det att byggas i nordrysk stil så långt som möjligt, vilket jag tror kommer att bli uppskattat av många nysvenskar.

Den gedigna timmerstommen är ställd av Robert Grundström, som tillsammans med Mikael Ågren lagt ner många timmar i projektet. När stommen väl är klar väntar det invändiga arbetet med utsmyckning och ikoner.

– Tanken är att hela kapellet ska färdigställas och välsignas till sommaren 2014, förklarar Mikael.

Till kapellet kommer ikoner att målas/skrivas av den kände ryske ikonmålaren Viacheslav Mikhailenko, St: Petersburgh.

Till kapellet kommer ikoner att målas/skrivas av den kände ryske ikonmålaren Viacheslav Mikhailenko, St: Petersburgh.

En ideell förening har bildats, med grundtanke om att kapellet till exempel ska kunna fungera som en av vägkyrkorna på Nordkalotten. Förutom den andliga biten hoppas man även på att Treenighetens kapell kan komma att bli ett tillskott och ett komplement till Älvsby besöksnäring.

– I mötet med kapellet i så kan man också få ta del av en vacker natur nära Vitbäcken, med möjligheter till vila och rekreation, berättar Mikael och menar på att närheten till Storforsens hotell möjliggör övernattning för kapellets besökare. Tillfälle att ta del av gårdens lantrasdjur och få höra dess historia kommer också att finnas.

Fjällkor

Fjällkor

– Lantrasdjuren är ju så tätt sammanknutna till människorna. Många gånger har de varit livsnerven för människors överlevnad historiskt sett. Bland dagens produktionsraser så kan det vara en tankeväckare att stanna upp och se på djuren utifrån ett annat perspektiv. Många minnen kommer att väckas hos de äldre och många tankar kommer att delas. Nya infallsvinklar kommer att väckas hos de yngre, förutspår Mikael, som tillsammans med sin fru Ann-Sofie håller gården vid liv.

På gården i Vitberget bor Mikael Ågren, med sin fru Ann-Sofie, som är förskollärare, och deras tre pojkar Elias, Aron och Isak.

På gården i Vitberget bor Mikael Ågren, med sin fru Ann-Sofie, som är förskollärare, och deras tre pojkar Elias, Aron och Isak.

Förhoppningsvis kommer kapellets uppförande tillsammans med gården som helhet, att bli ett synligt tecken och en symbol för en plats där man får hämta andan och stanna till med blicken och tanken.

– Jag vill att det ska bli en plats där man får bli påmind om, i denna rotlöshetens tid, att människan precis som fröet som sätts i jorden måste få sin näring från djupen för att kunna växa mot ljuset.

FOTO: Mikael Ågren

Vid intresse eller eventuella frågor, kontakta Mikael Ågren: 

Serklands@hotmail.com

073-024 90 83

Familjen Ågren har ett stort intresse för djur och natur. Gården i Vitberget införskaffades 2002 med drömmen att få börja odla och leva ett liv nära och av naturen. Idag är gården i Vitberget ett levande lantbruk med fjällkor, får, höns och biodling.

Familjen Ågren har ett stort intresse för djur och natur. Gården i Vitberget införskaffades 2002 med drömmen att få börja odla och leva ett liv nära och av naturen. Idag
är gården i Vitberget ett levande lantbruk med fjällkor, får, höns och biodling.

Om Skribenten
Vår reporter Sara är en aktiv sexbarnsmamma som ger järnet med järnen i elden. Detta även om arbetet på Älvsby Församling tar upp en heltid. Så då kan man väl säga att det är fullt upp.