Utställning med fokus på frivilliga försvarsorganisationer

11 SEP 2013
Skrivet av :

Under september månad pågår en utställning på huvudbiblioteket i Älvsbyn. Utställningen handlar om de frivilliga försvarsorganisationerna lottakåren, bilkåren och försvarsutbildarna.

 

På plats får man se bilder från de olika organisationerna. Man får även ta del av information om vad deras arbete går ut på och vad som krävs för att bli medlem. Utställningen pågår enda fram till 30 september.

De olika försvarsorganisationerna

Lottakåren är en frivillig partipolitiskt obunden försvarsorganisation för kvinnor. Lottorna är verksamma inom bland annat armén, hemvärnet, marinen och flygvapnet. Organisationen har cirka 18 000 kvinnor som är indelade i drygt 300 lottakårer och lottagrupper runt om i landet. Lottorna arbetar för ett tryggare och säkrare samhälle. Dom hjälper till och bidrar till samhällets krisberedskap och deltar därför årligen i hjälpinsatser där det behövs.

Bilkåren är en organisation som rekryterar och utbildar fordonsförare till både Försvarsmakten och samhällets civila krishanteringssystem. Ett par utav uppdragsgivarna är Myndigheten för samhällsskydd, Trafikverket, Länsstyrelsen, Svenska Kraftnät och kommuner. Organisationen har cirka 5000 medlemmar runt om i landet.

Försvarsutbildarna utbildar människor bland annat inom nationell och internationell krishantering. Genom Försvarsutbildarna kan man som civil gå Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F). Där får man lära sig den krishanterings som behövs om det exempelvis skulle bli krig.

Mer information om organisationerna och utbildningarna hittas på utställningen eller deras hemsidor.

Om Skribenten
Robin är en flitiga medhjälpare.