Trafiksäkerhetdag med fokus på barns säkerhet

16 SEP 2013
Skrivet av :

Under måndagen genomfördes myndighetsnämnden en trafiksäkerhetdag med fokus på barns säkerhet runt våra skolor. Redan från skoldagens början var hela nämnden ute med sin personal för att följa upp trakimiljön, dela ut reflexer till barn samt genom personal från räddningstjänst och NTF informera om deras verksamhet.

 

Ingrid Karlsson med personal samlades redan före skolan började vid Älvåkra ishall för att följa upp den ny busshållplatsen och ded trafikbetende som är där på morgonen i samband med att barnen kommer till skolan. Man passade även på att dela ut reflexer till barnen som var på väg till skolan och påtala vikten av att använda hjälm och att se sig för samt leda cykeln över gator.

Gunnar Stenvall följde upp tafiken vid den nya busshållplatsen och gladdes åt hur bra det verkar fungera. Det som han reagerade på är vad många skolbarn som ej använder hjälm vid sin färd till och från skolan samt vad slarviga man är med att kliva av cykeln när man passerar gator.

Många vuxna stannade även till för att ge sin syn på den nya busshållplatsen och de små brister som finns i skyltning inom området samt ge förslag till förbättringar, vilket dokumenterades för det fortsatta arbetet med trafiksäkerheten.

Senare under förmiddagen fick ungdommar vid Älvåkraskolan passa på att volta med bil under kontrollerade former i en så kalladvoltbil och Räddningstjänsten visade upp sin nya Räddningsbil i vad de kan göra med denna.

Inger Lundberg ersättare i myndighetsnämnden gladdes över att få vara ute i verkligheten för att se vad som händer och möta innevånarnas syn på det hela.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.