Rekordtungt, rekordstort och rekordsnabbt när Sverige får förnybar vindel i kraftnätet

23 SEP 2013
Skrivet av :

40-meters trailer 4 - webbHär är den 295 ton tunga transformatorn på väg upp till bygget av Europas största vindkraftspark i Markbygden väster om Piteå. Den enskilt tyngsta vägtransporten i Sverige. Totalvikten, med den 40 meter långa trailern, uppgår till 400 ton!

40-meters trailer 3 - webb

I början av juli anslöts det nya 400 kilovolts ställverket i Råbäcken till Svenska Kraftnäts högspänningsnät. Drifttagningen utfördes efter en installationstid på bara 15 månader.

TRansformator-båt (3) webb
Nästa steg blir installationen av en första, 295 ton tung, 400 MVA-transformator. Den fraktades först på pråm från Norrköping till Sandholmen utanför Piteå där en specialbyggd hamn upprättats för att kunna ta emot den tunga lasten.

TRansformator-båt (1) webb

 

Därifrån transporterades transformatorn sent på lördagskvällen på en specialbeställd trailer från finska åkeriet Silvasti.
Transportvägarna var noga planerade eftersom vissa broar inte klarar det tunga ekipaget.
Ställverket i Råbäcken, som ligger cirka 20 kilometer väster om Piteå i Norrbotten, är den första nätanslutningspunkten för det stora vindkraftprojektet Markbygden och kommer vid full utbyggnad ha en total anslutningseffekt på 1 200 Megawatt.
Den första vindkraftparken, Skogberget, med 36 vindkraftverk av märket Enercon E92 (med 138 meters navhöjd och en effekt på 2,35 megawatt) är för närvarande under byggnation och kommer att börja anslutas till ställverket i slutet av detta år. Vidare delprojekt kommer att byggas inom en nära framtid och den producerade energin från dessa delprojekt kommer också att matas in på 400kV-nätet via ställverket Råbäcken.
Totalt planeras 1 101 vindkraftverk att byggas i området (se fakta).
Ställverket byggs, i samarbete mellan Svenska Kraftnät och Markbygden Vind AB, som är en joint venture mellan Svevindgruppen (Umeå) och Enercon GmbH (Aurich, Tyskland) på en yta som är 190 gånger 210 meter. Byggnationen påbörjades redan i mars 2012.
ABB Substation AB Västerås har fått uppdraget som huvudentreprenör. Utöver detta är ett stort antal lokala företag involverade i byggnationerna.
Fakta och bakgrundsinformation:

  • Svevindgruppen utvecklar det stora vindkraftprojektet Markbygden sedan 2003. 2008 startade Svevindgruppen och Enercon GmbH deras samarbete i detta projekt, genom projektbolaget Markbygden Vind AB. Projektet Markbygden fick 2010, tillåtlighet från Regeringen för byggnation och drift av upp till 1 101 vindkraftverk.
  • Hela projektet är uppdelat i 3 etapper. Etapp 1, som omfattar upp till 314 vindkraftverk, är till fullo tillståndsgivet sedan december 2011. De första delbyggnationerna av etapp 1 är vindkraftparkerna Skogberget och Ersträsk.
  • Tillståndsansökan för etapp 2, med upp till 440 vindkraftverk, lämnades in till myndigheterna i mars 2013. Tillståndsansökan för etapp 3 är nu i förberedande och ska lämnas in under 2014. Alla 1101 vindkraftverk ska enligt den nuvarande planeringen uppföras innan 2021.
  • Fullt utbyggt, kan det stora vindkraftprojektet Markbygden, tack vare de utmärkta naturliga vindförhållandena, producera upp till 12 TWh ren el.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.