Höstlöv – insatsövning i Norrbotten 2013

11 SEP 2013
Skrivet av :

Den 18 till den 23 september 2013 genomförs den årligen återkommande övningen Höstlöv i Boden- och Luleåområdet.

Deltagande förband i övningen är Norrbottens regemente, Norrbottens flygflottilj, Artilleriregementet, Första helikopterskvadronen och Markstridsskolan. I årets övning deltar cirka 800 soldater och officerare.

Mål och syfte
Målsättningen med övningen är att i ett nationellt scenario samöva i pluton, kompani och bataljon inom brigads ram. Detta genomförs med understödjande förband med friktioner anpassade till deltagande förbands kunskapsnivå. Samtidigt övas funktionskedjor mot högre chef, i det här fallet tredje brigadstaben.

Scenario
Scenariot handlar i stort om att på grund av den globala energibristen och skenande energipriser har olje- och gasfyndigheterna i Barents hav och Arktis blivit mycket lönsamma att utvinna. Detta har utlöst en situation där ett antal fiktiva länder kräver tillgång till dessa olje- och gasfyndigheter. Trots hårda diplomatiska påtryckningar har konflikten trappats upp och de sedan tidigare pågående förhandlingarna om gränsdragningen i Barents hav mellan länderna har brutit samman.

Information till allmänheten
Buller- och trafikstörningar kan uppstå i samband med övningen. Lastbilar, tunga hjul- och bandfordon trafikerar det allmänna vägnätet samt skogsbilvägnätet. Trafikanter ombeds att hålla avstånd och att visa hänsyn i trafiken.

Under övningens inledande två dagar berörs vägar utanför militära övningsområden, framförallt sträckan Kallax-Måttsund-Ersnäs-Antnäs-Alvik-Klöverträsk.

Under resterande delen av övningen kommer förbanden att gruppera och öva på Bodens södra och Kusträsk skjutfält. Då kommer även vägarna i området kring Brännberg att beröras av militär trafik.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.