Dags att söka kultur- och ungdomsledarstipendier!

26 SEP 2013
Skrivet av :

stipendier-puff

I dagarna efterfrågas ansökningar till Kultur- och ungdomsledarstipendier för 2013. Totalt 12 000 kronor kommer att delas ut till två stipendiater bosatta i kommunen.

Avsikten är att pengarna ska stödja och uppmuntra insatser inom kultur- och ungdomsverksamhet i Älvsbyns kommun. Man kan antingen ansöka själv, eller ge ett förslag på vem som ska tilldelas stipendium. Namn och motivering ska inlämnas till Fritid och Kultur (adress längst ner) senast den 1 november 2013.

Kulturstipendium 

Älvsbyns kommuns kulturstipendium utdelas till utövare och/eller främjare av verksamhet inom litteratur, konst, musik, teater eller inom kulturellt område t ex folkbildning, hembygdsvård eller naturvård.

Vid tilldelandet av stipendium har den företräde som sedan länge verkat inom Älvsbyns kommun. Stipendiet kan utdelas till enskilda och grupper. Stipendiet som utgör 6 000,- (sextusen kronor), utdelas antingen helt eller uppdelat i delbelopp.

Ungdomsledarstipendium  

Älvsbyns kommuns ungdomsledarstipendium är avsett att stödja och uppmuntra insatser inom ungdomsverksamheten i Älvbyns kommun. Stipendiet utdelas varje år till ungdomsledare bosatt i kommunen. Vid tilldelandet av stipendium har den företräde som sedan länge verkat inom Älvsbyns kommun. Stipendiet som utgör 6 000,- (sextusen kronor), utdelas antingen helt eller uppdelat i delbelopp.

För båda stipendierna gäller 

Stipendiesumman får fritt användas enligt stipendiatens eget bestämmande. Stipendiet utdelas endast gång till en och samma person. Ansökan eller förslag till kulturstipendiat/ungdomsledarstipendiat ska vara Älvsbyns Kommun, Fritids- och kulturnämnden tillhanda senast 1 november innevarande år, under adress

Älvsbyns Kommun
Fritid & kultur
942 85 ÄLVSBYN

Läs mer om stipendierna här och skicka in din ansökan/ditt förslag.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.