Älvsbyförening med 80 åriga anor

22 SEP 2013
Skrivet av :

På torsdagskvällen bjöd Älvsby Schackklubb in allmänheten igen till att prova på att spela schack. En intensiv annonsering på byns alla anslagstavlor och annonsblad hadde föregått kvällen. 

Det är helt och hållet fd.ICA-handlaren Egon Bohlins förtjänst att klubben som nu heter Älvsby Schackklubb har överlevt, under fjolåret klev han av som ordförande och lämnade över till Anders Jonsson.

Egon har trots ett fåtal intresserade spelare ändå hållit igång klubbens verksamhet under åren och var en av de som bjöd nykomlingarna på ett parti i rummet ADA i Älvsby Folkhögskola under torsdagskvällen.

Vi spelar torsdagskvällar kl. 17 till ca kl.19 på Älvsby Folkhögskola, berättar Anders Jonsson, som hoppas att fler skall mötas upp i detta spännande och underhållande spel som Schack är och har nu som mål att även försöka aktivera flyktingar och ensamkommande flyktingbarn i föreningslivet för att sedan komma in i det svenska samhället.

Historik

1930
Troligtvis fanns det någon form av schackklubb i Älvsbyn redan på 1930-talet. Dock bildades formellt Älvsbyns Schacksällskap som den då hette 1955.  Iniativtagare var Arne Öhman.
Första styrelsen bestod av Kantor Elof Vikström som ordf. och Georg Andersson som kassör, sekreterare var Nils Berglund. Troliga ledamöter var nog Arne Öhman och Torbjörn Olsson, som då hade en klädaffär i Älvsbyn.

Många spelare deltog redan från början, kan nämnas Kondrad Rapp, Mauritz Backman och Harry Nyström samt Gustav Eriksson! Duktigast var nog Elof Vikström och Torbjörn Olsson. När Torbjörn lämnade Älvsbyn så förlorade klubben den drivande kraften i hela verksamheten.

Storhetstiden var mellan åren 1955-1966.
Man spelade först på Forum, för att sedan flytta vidare till Café Centrum,Grundskolan,Folkhögskolan för att slutligen hamna i Grönvalls kiosk. En kort period var man i Ingbert Öhlunds egnahem, innan Älvsby Schacksällskap gick i vila pga. för få aktiva spelare. Men dessförinnan tävlade man runt om i Norrbotten och arrangerade även DM på hemmaplan 1960.

1978
I slutet av 1978 startade Elof, Arne och Egon Bohlin (ICA-handlaren) om verksamheten i det nya biblioteket. Bland de duktiga nya spelarna kan nämnas den inflyttade bankmannen Clas-Göran Torngren, Lennert Kjellgren, Lennert Eman,Mikael Johansson, Ove Strand och Anders Jonsson.

Under åren 1978-1981, var det mycket aktivt tävlande i den s.k.Allsvenskan, med lag inom Norrbotten! Det förekom även att några spelade SM i Borås och Linköping och Nordiska Mästerskapen i Sundsvall, med fina insatser främsta av de yngre. Mikael Johansson och Clas-Göran Torngren tillsammans med några till spelade även internationellt i Bodö.

Därefter förde klubben en tynande tillvaro, fram till 1996, då man gjorde en omstart genom Arne Öhman i Älvsbyhus nya lokal Älvsbyvärken. Hösten 1999 flyttade man in i folkhögskolands lokaler, där man fortfarande håller till.

Ordföranden Egon Bohlin tillsammans med Arne Lundberg,Stig Lundgren,Stig Johansson, Gustav Eriksson och Arne Öhman var de aktiva då. Därefter och fram till dags dato är det helt och hållet Egon Bohlins förtjänst att klubben som nu heter Älvsby Schackklubb har överlevt. Han har trots ett fåtal intresserade ändå hållit igång verksamheten!

2012-
Egon var odförande ända fram till i fjol då Anders Jonsson blev ordförande, Harry Gyllander kassör Lars Ohlsson sekreterare. Egon Bohlin valdes till hedersmedlem!

Man spelar nu på torsdagkvällar kl. 17 till ca kl. 19 i rummet ADA i Älvsby Folkhögskola. Man önskar förstås få fler spelare, ung som gammal, nybörjare eller ej, alla är välkomna.

Om Spelet Schack
Schack är ett bräd- och strategispel för två deltagare. Lånordet ”schack” härstammar från det persiska ordet shah, som betyder ”kung”. Spelet anses ofta vara ”kungen av strategispel”, tillsammans med bridge och go.
Schack är ett spel med fullständig information. Detta innebär att allt som händer på spelplanen är synligt för båda spelarna. Det är ett rent skicklighetsspel utan inslag av tur och det finns teoretiskt en optimal strategi som ännu är okänd.
Spelet schack har ett mycket stort antal spelmöjligheter, trots att utgångsställningen är densamma i varje parti. Det finns exempelvis fler möjliga sekvenser av drag än atomer i det observerbara universumet.[

 

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.