Spår från Kalla Kriget

13 AUG 2013
Skrivet av :

Under söndagskvällen dök en fråga upp på Facebooksidan ”Du vet att du är från Älvsbyn…” om en konstig byggnad på uppe på Stor Getberget utanför Älvsbyn. När frågan var ställd så kom ett och annat svar som helt eller delvis var rätt. 

Om vi då börjar med själva byggnaden på Stor Getberget så är det då utloppshålet för fläktschaktet från en så kallad ”Upplagsplats”. Ca 30 meter längre ned i berget finns själva bergrummet där själva Upplagsplatsen för omformarsetet finns. I väggarna finns det ett stenfilter runt om som fick luften att cirkulera i upplaget då det genererades mycket värme vid drift, här finns även en trappa ned till upplaget.

Genom ett stickspår från Norra stambanan som bara löper ett femtiotal meter från berget kunde man köra in ett helt omformarset med omformare och transformatorvagn in i berget och ansluta denna till järnvägens kontaktledning.

”Upplagsplats 202” (UL 202) som den heter ingår numera i Norrbottens järnvägsmuseum. Anläggningen är avhemligad och omfattas ej längre av skyddslagen. Det innehåller dock inget omformarsätt utan det senare är uppställt för beskådande i museet i Luleå. Platsen var en av många hemliga platser runt Älvsbyn som inte många kände till eller visste vad den hade för funktion.

UL var SJ:s benämning på de reservuppställningsplatser som byggdes för att man i orostider skulle kunna ställa upp mobila omformare och transformator, detta för säkerställa försörjningen av elkraft till järnvägsnätet även i händelse av krig och bombning av ordinarie anläggningar. Det fanns även fasta anläggningar inom SJ:s ordinarie områden med plats för 1-2 omformarset, som stod för den normala driften av strömförsörjningen och genom att vara upplastat på vagnar lätt kunde sändas på service eller köras ut till upplagsplatser.

Ingången i berget är kamoflagemålat och det hänger stålvajrar för maskering över själva inslaget, det är sedan skyddat med två portar, en rejäl cementport och en stenfiltersport som skulle tillåta värmeväxling från berget vid drift då mycket värme genererades.

UL hade ett fortofikatoriskt skydd i berg och 1943 påbörjades byggandet av den första berganläggningen som sedan följdes av ett stort antal liknande under 40-50-talen i hela landet. I början på 1990-talet beslutade man att avveckla systemet med ”Upplagsplatser”. Då även ett nytt tyristorstyrt system med högspänd strömmating på 130 kv för hela landet började byggas upp i slutet av 70 talet.

Många av dessa upplagsplatser har idag rivits och fyllts igen, men UL 202 lever vidare genom Norrbottens järnvägsmuseum försorg där även omformarsätt med omformar och transformator kan beskådas.

Fakta:

Omformarna hade till uppgift att omforma trefasnätets (50 hz) ström till 16 2/3 Hz d.v.s. en tredjedel av 50 Hz.  Att 16 2/3 Hz var en förutsättning för att få effektiva motorer i de eldrivna loken.

Kalla kriget var en period av skarpa motsättningar utan konventionellt krig, mellan främst Sovjetunionen och USA, samt deras respektive allierade stater. Från 1946, då andra världskriget slutade, till omkring 1990.
Som slutpunkter för konflikten nämns ofta Berlinmurens fall den 9 november 1989, återförenandet av Tyskland den 3 oktober 1990 och Sovjetunionens sammanbrott den 25 december 1991. Även Michail Gorbatjovs maktövertagande i Sovjetunionen i mars 1985 brukar ses som en viktig del.

Rekomenderar att du läser mer under Bergrum  eller Kalla-Kriget om du vill läsa mer.

Vi kommer att återkomma med ett antal reportage om just ”Spår efter det kalla kriget” kring Älvsbyn här på Älvsbyn Just Nu senare under hösten.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.