Ny säkrare avstigningsplats för skolbussar

10 AUG 2013
Skrivet av :

En ny busshållplats har dykt upp i Älvsbyn. Mer specifikt en busshållplats som har blivit omgjord. Kommunen bestämde sig tidigare i år för att göra om den avstigningsplats som står utanför Ishallen och göra den mer säkrare för skolbarnen som åker buss varje dag till och från skolan.

 

Skolbarnen i Älvsbyn som åker buss till skolan kommer att få vara med om något alldeles extra nu när skolan börjar om igen. Kommunfullmäktige klubbade nämligen igenom ett förslag om att göra om parkeringen utanför Ishallen till en ny och säkrare avstigning för skolbussarna. Planeringen är att bli klar lagom till skolstarten.

– Vi har har arbetat i fyra veckor nu, så det har gått väldigt väldigt bra, berättar Bernt Gellerbrant, projektledare.

Säkrare busshållplats för skolbarnen

Tidigare under året tog Bernt en tur med bilen för att titta på den bussavstigning som pågick då. Han märkte snabbt att en förändring måste ske, innan någon olycka hinner inträffa. Vägen är känd för att många utav trafikanterna som färdas där gasar mer än nödvändigt. Barn är ibland för oberäkneliga och kan snabbt hamna på vägen framför bilarna.

– Det är ett under att ingen har skadats, berättar Bernt.

Ett möte hölls därför i januari där representanter från bland annat polisen och landstinget bjöds in för att diskutera om en eventuell ändring. Ärendet gick sedan till Kommunfullmäktige som klubbade igenom den nya busshållplatsen, samt att vägen skulle bli smalare och enkelriktad.

Två miljoner för upprustning

Projektet fick två miljoner kronor. Detta skulle då gå till att fixa hållplatsen, nya parkeringar vid Ishallen och Badhuset, samt en grusparkering för personalen på Knut Lundmarksskolan, då dom för tillfället tvingas att stå väldigt nära den närliggande gång- och cykelvägen. Samma antal parkeringar kommer att finnas som innan projektet startade. Man har även valt att göra vägen smalare, från 11 meters bredd till 6 meter, och enkelriktad. Samt så har ett farthinder placerats ut för att få ner hastigheten på bilarna som passerar hållplatsen. Fartgränsen på vägen är 30 kilometer per timme. Medan Bernt och hans arbetskollegor arbetade fanns det bilar som passerade arbetsplatsen i uppåt 70-75 kilometer per timme.

Bernt lät även meddela att en överraskning kommer att dyka upp vid hållplatsen. Något som aldrig funnits där förut. Men vad det är får både vi och ni veta senare.

Om Skribenten
Robin är en flitiga medhjälpare.