O-Ringen Boden

26 JUL 2013
Skrivet av :

SLUT UPPDATERING: Älvsbybors resultat i orienteringsskogarna king Boden under O-Ringen 2013. Bland 12000 andras.

Resultatlistan är automatskapad och och kopierad in här från Live resultat.

Älvsby IF Orienteringsklubb Efter Etapp 1 21/7 2013
20130720_orinbod-puff

H70 Motion 36 Karl-Erik Sjöberg 62:59 (36) 62:59

H55 Kort 5 Sture Norén 35:14 (5) 35:14

H50 Kort 28 Mats Lundin 42:26 (28) 42:26
H50 Kort 40 Niklas Lundin 43:54 (40) 43:54
H50 Motion 26 Matti Tuuri 61:06 (26) 61:06
H15 93 Erik Tuuri 82:13 (93) 82:13
H12 50 Karl Tuuri 27:01 (50) 27:01
D60 Motion 25 Marlene Vestin 56:32 (25) 56:32
D45 Motion 27 Lena Tuuri 41:33 (27) 41:33
D21 49 Sofia Ebermark 70:59 (49) 70:59
D12 44 Agnes Karlsson 27:41 (44) 27:41
D10 86 Edit Karlsson 31:45 (86) 31:45
Open 12 — Bengt Nordebo Ej start (—) Ej start
Open 12 4 Jesper Pettersson 80:36 (4) 80:36
Open 9 26 Karl-Erik Lindbäck 71:18 (26) 71:18
Open 8 100 Mattias Eriksson 59:51 (100) 59:51
Open 8 125 Håkan Stenvall 67:06 (125) 67:06
Open 8 100 Lena Hedman 59:51 (100) 59:51
Open 8 46 Ida Norén 46:50 (46) 46:50
Open 8 — Mattias Erikssson Ej start (—) Ej start
Open 7 103 Karin Karlsson 38:22 (103) 38:22
Open 6 1 Adrian Bergström 45:22 (1) 45:22
Open 6 — Jesper Pettersson Ej start (—) Ej start
Open 6 5 Karl Edenroth 57:24 (5) 57:24
Open 5 — Felix Lundin Ej start (—) Ej start
Open 5 115 Emma Ögren 43:50 (115) 43:50
Open 5 — Samuel Lundin Ej start (—) Ej start
Open 4 20 Daniel Hortlund 51:21 (20) 51:21
Open 3 192 Monica Jonsson 155:11 (192) 155:11
Open 3 — Jan Ebermark Ej start (—) Ej start
Open 3 5 Elin murbäck 26:21 (5) 26:21
Challenge H 10 25 Andreas Almkvist 89:20 (25) 89:20
3-days Difficult — Ida Norén Ej start (—) Ej start
Pre-A — Per-Erik Sundström Ej start (—) Ej start

Älvsby IF Orienteringsklubb Efter Etapp 2 22/7 2013
20130720_orinbod-puff

H70 Motion 22 Karl-Erik Sjöberg 51:25 (30) 114:24
H55 Kort 1 Sture Norén 31:57 (1) 67:11
H50 Kort 46 Mats Lundin 42:01 (36) 84:27
H50 Kort 47 Niklas Lundin 42:15 (38) 86:09
H50 Motion 32 Matti Tuuri 59:56 (28) 121:02
H15 102 Erik Tuuri 78:53 (98) 161:06
H12 52 Karl Tuuri 28:09 (46) 55:10
D60 Motion 23 Marlene Vestin 59:54 (26) 116:26
D45 Motion 28 Lena Tuuri 42:43 (25) 84:16
D21 34 Sofia Ebermark 69:40 (38) 140:39
D12 43 Agnes Karlsson 29:20 (39) 57:01
D10 6 Edit Karlsson 20:09 (39) 51:54
Open 12 — Bengt Nordebo Ej start (—) Ej start
Open 12 — Jesper Pettersson Ej start (—) Ej start
Open 9 36 Karl-Erik Lindbäck 96:03 (18) 167:21
Open 8 — Mattias Eriksson Ej start (—) Ej start
Open 8 — Håkan Stenvall Ej start (—) Ej start
Open 8 — Lena Hedman Ej start (—) Ej start
Open 8 — Ida Norén Ej start (—) Ej start
Open 8 — Mattias Erikssson Ej start (—) Ej start
Open 7 100 Karin Karlsson 44:59 (66) 83:21
Open 6 27 Adrian Bergström 56:02 (2) 101:24
Open 6 8 Jesper Pettersson 47:57 (—) Ej start
Open 6 — Karl Edenroth Ej start (—) Ej start
Open 5 19 Felix Lundin 29:39 (—) Ej start
Open 5 — Emma Ögren Ej start (—) Ej start
Open 5 192 Samuel Lundin 58:04 (—) Ej start
Open 4 — Daniel Hortlund Ej start (—) Ej start
Open 3 162 Monica Jonsson 109:40 (111) 264:51
Open 3 157 Jan Ebermark 80:58 (—) Ej start
Open 3 — Elin murbäck Ej start (—) Ej start
Challenge H 10 — Andreas Almkvist Ej start (—) Ej start
3-days Difficult — Ida Norén Ej start (—) Ej start
Pre-A — Per-Erik Sundström Ej start (—) Ej start

Älvsby IF Orienteringsklubb Efter Etapp 3 24/7 2013

20130720_orinbod-puff

H70 Motion 29 Karl-Erik Sjöberg 66:05 (26) 180:29
H55 Kort 2 Sture Norén 37:29 (1) 104:40
H50 Kort 30 Mats Lundin 44:42 (29) 129:09
H50 Kort 70 Niklas Lundin 51:53 (49) 138:02
H50 Motion 10 Matti Tuuri 58:11 (20) 179:13
H15 76 Erik Tuuri 58:29 (89) 219:35
H12 91 Karl Tuuri 40:47 (67) 95:57
D60 Motion — Marlene Vestin Ej start (—) Ej start
D45 Motion 20 Lena Tuuri 47:11 (21) 131:27
D21 24 Sofia Ebermark 65:24 (30) 206:03
D12 54 Agnes Karlsson 38:13 (49) 95:14
D10 31 Edit Karlsson 26:14 (32) 78:08
Open 12 6 Bengt Nordebo 157:04 (—) Ej start
Open 12 — Jesper Pettersson Ej start (—) Ej start
Open 9 37 Karl-Erik Lindbäck 108:08 (14) 275:29
Open 8 — Mattias Eriksson Ej start (—) Ej start
Open 8 — Håkan Stenvall Ej start (—) Ej start
Open 8 134 Lena Hedman 82:28 (—) Ej start
Open 8 — Ida Norén Ej start (—) Ej start
Open 8 135 Mattias Erikssson 82:44 (—) Ej start
Open 7 101 Karin Karlsson 56:21 (53) 139:42
Open 6 5 Adrian Bergström 65:17 (2) 166:41
Open 6 — Jesper Pettersson Ej start (—) Ej start
Open 6 — Karl Edenroth Ej start (—) Ej start
Open 5 — Felix Lundin Ej start (—) Ej start
Open 5 100 Emma Ögren 76:24 (—) Ej start
Open 5 — Samuel Lundin Ej start (—) Ej start
Open 4 — Daniel Hortlund Ej start (—) Ej start
Open 3 195 Monica Jonsson 148:00 (90) 412:51
Open 3 190 Jan Ebermark 117:29 (—) Ej start
Open 3 — Elin murbäck Ej start (—) Ej start
Challenge H 10 — Andreas Almkvist Ej start (—) Ej start
3-days Difficult 20 Ida Norén 66:26 (20) 66:26
Pre-A — Per-Erik Sundström Ej start (—) Ej start

Älvsby IF Orienteringsklubb Efter Etapp 4 25/7 2013
20130720_orinbod-puff

H70 Motion — Karl-Erik Sjöberg Ej start (—) Ej start
H55 Kort 22 Sture Norén 34:08 (2) 138:48
H50 Kort — Mats Lundin Ej godk. (—) Ej godk.
H50 Kort 24 Niklas Lundin 28:27 (40) 166:29
H50 Motion 17 Matti Tuuri 38:02 (18) 217:15
H15 105 Erik Tuuri 52:13 (87) 271:48
H12 92 Karl Tuuri 43:01 (80) 138:58
D60 Motion — Marlene Vestin Ej start (—) Ej start
D45 Motion 15 Lena Tuuri 43:22 (19) 174:49
D21 36 Sofia Ebermark 36:19 (26) 242:22
D12 37 Agnes Karlsson 26:17 (41) 121:31
D10 38 Edit Karlsson 24:11 (31) 102:19
Open 12 — Bengt Nordebo Ej start (—) Ej start
Open 12 — Jesper Pettersson Ej start (—) Ej start
Open 9 28 Karl-Erik Lindbäck 85:41 (14) 361:10
Open 8 — Mattias Eriksson Ej start (—) Ej start
Open 8 — Håkan Stenvall Ej start (—) Ej start
Open 8 — Lena Hedman Ej start (—) Ej start
Open 8 — Ida Norén Ej start (—) Ej start
Open 8 — Mattias Erikssson Ej start (—) Ej start
Open 7 102 Karin Karlsson 47:23 (46) 187:05
Open 6 4 Adrian Bergström 52:57 (2) 219:38
Open 6 — Jesper Pettersson Ej start (—) Ej start
Open 6 — Karl Edenroth Ej start (—) Ej start
Open 5 — Felix Lundin Ej start (—) Ej start
Open 5 — Emma Ögren Ej start (—) Ej start
Open 5 — Samuel Lundin Ej start (—) Ej start
Open 4 — Daniel Hortlund Ej start (—) Ej start
Open 3 — Monica Jonsson Ej start (—) Ej start
Open 3 179 Jan Ebermark 49:17 (—) Ej start
Open 3 — Elin murbäck Ej start (—) Ej start
Challenge H 10 — Andreas Almkvist Ej start (—) Ej start
3-days Difficult 18 Ida Norén 63:29 (19) 129:55

Älvsby IF Orienteringsklubb Etapp 5 26/7 2013

20130720_orinbod-puff
H70 Motion — Karl-Erik Sjöberg — (—) Ej start
H55 Kort 1 Sture Norén 41:47 (1) 180:35
H50 Kort — Mats Lundin 402:57 (—) Ej godk.
H50 Kort 59 Niklas Lundin 48:47 (41) 215:16
H50 Motion 17 Matti Tuuri 64:06 (15) 281:21
H15 82 Erik Tuuri 53:36 (87) 325:24
H12 65 Karl Tuuri 28:26 (75) 167:24
D60 Motion — Marlene Vestin — (—) Ej start
D45 Motion 32 Lena Tuuri 50:25 (20) 225:14
D21 33 Sofia Ebermark 59:42 (24) 302:04
D12 22 Agnes Karlsson 26:05 (38) 147:36
D10 21 Edit Karlsson 19:17 (26) 121:36
Open 12 — Bengt Nordebo Ej start (—) Ej start
Open 12 — Jesper Pettersson Ej start (—) Ej start
Open 9 41 Karl-Erik Lindbäck 78:48 (13) 439:58
Open 8 — Mattias Eriksson Ej start (—) Ej start
Open 8 — Håkan Stenvall Ej start (—) Ej start
Open 8 — Lena Hedman Ej start (—) Ej start
Open 8 — Ida Norén Ej start (—) Ej start
Open 8 — Mattias Erikssson Ej start (—) Ej start
Open 7 74 Karin Karlsson 47:16 (36) 234:21
Open 6 2 Adrian Bergström 43:09 (1) 262:47
Open 6 — Jesper Pettersson Ej start (—) Ej start
Open 6 5 Karl Edenroth 53:49 (—) Ej start
Open 5 — Felix Lundin Ej start (—) Ej start
Open 5 — Emma Ögren Ej start (—) Ej start
Open 5 — Samuel Lundin Ej start (—) Ej start
Open 4 — Daniel Hortlund Ej start (—) Ej start
Open 3 — Monica Jonsson Ej start (—) Ej start
Open 3 117 Jan Ebermark 48:06 (—) Ej start
Open 3 — Elin murbäck Ej start (—) Ej start
Challenge H 10 — Andreas Almkvist Ej start (—) Ej start
3-days Difficult 21 Ida Norén 57:50 (19) 187:45
Pre-A — Per-Erik Sundström Ej start (—) Ej start
— — Per-Erik Sundström

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.