Kyrkstugeägarnas söndag

14 JUL 2013
Skrivet av :

Firades på söndagen med gudstjänst med nattvard ledd av kyrkoherde Tomas Lång och med kantor Ing-Mari Lindgren vid orgeln.

Vanligtvis brukar denna Kyrkstugeägarnas söndag inte locka lika många besökare som en vanlig gudstjänsthelg, men visst kändes det lite glest i bänkarna denna söndag.

Efter gudstjänsten bjöds på det på kyrkkaffe i församlingsgården och några av kyrkstugeägarna bjöd sedan in allmänheten på ett besök i sina kyrkstugor.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.