Jubileumsåret har nått sin kulmen

Firandet av Älvsby kyrka 200 år har nått sin höjdpunkt.  Under jubileumshögmässan söndag den 28 juli skedde det officiella firandet med högtidlig stämning.

– Det är mig hedrande, ansvarsfullt, ja rent av lite darrande i hjärtat att stå här och fira 200-årsdagen av Älvsby kyrka, som sedan 1813 varit den plats för människors möten med Gud i livets olika skeden och högtider, hälsade kyrkoherde Tomas Lång när han inledde sin predikan vid talarstolen.

Reidar Gustafsson hälsar församlingen välkommen.

Reidar Gustafsson hälsar församlingen välkommen.

Med blå himmel och solens strålar sirande in genom de vackra kyrkfönstren hälsade Reidar Gustafsson välkommen till vad som skulle komma att bli höjdpunkten av jubileumsårets aktiviteter. En jubileumshögmässa, där före detta anställda i församlingen inte bara gästade utan även medverkade i.

Före detta kyrkoherde Gert Lyngemark höll i dagens beredelseord.

Före detta kyrkoherde Gert Lyngemark höll i dagens beredelseord.

En jubileumshögmässa, med traditionella ordningar och ritualer, vars uppgift var att undervisa oss om den kristna tron. Eller för att dra likheter:  som en teaterföreställnings rekvisita och musik  finns till för att förstärka upplevelsen, på samma sätt fick kyrkans besökare möjlighet att med bön, lovsång och nattvard inte bara närvara, utan uppleva dagens högmässa som kulmen av jubileumsåret 2013.

Ingångsprocession där Rolf Dahlberg, Vidsel bär Kristi kors.

Ingångsprocession där Rolf Dahlberg, Vidsel bär Kristi kors.

Högmässan började med en inledningsprocession, en akt till för att påminna oss att vi alla är på vandring, och där korset bars fram först som en påminnelse om  att Jesus Kristus ledsagar oss. Sist tågade prästerna in, en symbol för att de är satt att vara herdar i församlingen. Efter beredelseord av Gert Lyngemark och böner, sång och musik var det dags för Tomas Lång att predika ur Lukas evangelium. Dagens text handlade om förvaltarskap och om hur vi på något sätt ska kunna ta hand om allt det i världen som Gud har gett oss.

Kyrkoherde Tomas Lång predikade ur Lukas evangelium och drog paralleller till vår moderna tid.

Kyrkoherde Tomas Lång predikade ur Lukas evangelium och drog paralleller till vår moderna tid.

Som vanligt drog kyrkoherden paralleller till vår moderna tid. Organisten Lars Nilsson imponerade sedan med sin fingerfärdighet när han gav en orgelimprovisation över dagens texter. Hans association av evangeliet vävdes samman i toner av bland annat Glädjens Herre, Jesus Christ Superstar och Helan går, om än den sistnämnda visan fick ett mycket litet spelrum.

Lars Nilssons orgelspel var mäkta imponerande.

Lars Nilssons orgelspel var mäkta imponerande.

Vid gudstjänstens höjdpunkt, nattvardsfirandet, medverkade Domprosten Charlotte Rehnman och därefter avslutades högmässan med Herrens välsignelse slutpsalmen ”En vänlig grönskas rika dräkt” innan

”Somwhere over the rainbow” blev dagens postludium under ledning av Anette Jernelöf.

Domprost Charlotte Rehnberg medverkade som dagens celebrant.

Domprost Charlotte Rehnman medverkade som dagens celebrant.

Vid samkvämet i församlingsgården bjöd Älvsby församling på kaffe, smörgåstårta och kaka och det gavs tillfälle att låta framföra gratulationer och hälsningar.

Ständigt glada Carina Lundberg serverade med ett leende på läpparna.

Ständigt glada Carina Lundberg serverade med ett leende på läpparna.

 

 

 

Om Skribenten
Vår reporter Sara är en aktiv sexbarnsmamma som ger järnet med järnen i elden. Detta även om arbetet på Älvsby Församling tar upp en heltid. Så då kan man väl säga att det är fullt upp.