Visumfrihet och flygförbindelser i Barentsregionen

13 JUN 2013
Skrivet av :

Inom en snar framtid kanske invånarna i Norrbotten och Västerbotten kan resa utan visum till norra delarna av Ryssland. Det var en av frågorna som diskuterades under Barents Regionråds senaste sammanträde.  Fokus låg även på ökat samarbete och ekonomisk tillväxt. 

Barentsregionen

Barentsregionen

Den 3-4 juni möttes regeringsrepresentanter för Barentsländerna  i Kirkenes, Norge,  för att markera betydelsen av 20 års samarbete i Barentsregionen. Ministrarna antog ett nytt långsiktigt samarbetsprogram, Kirkenes deklarationen, där målen för de viktigaste samarbetsområdena pekas ut.

Carl Bildt

Carl Bildt

Utrikesminister Carl Bildt representerade den svenska regeringen. I sitt anförande betonade han betydelsen av insatser för att öka det ekonomiska samarbetet och insatser inom miljö och klimatområdet.

Samverkan över gränserna

Att vi som bor och verkar inom Barenstregionen ska kunna röra oss fritt över gränserna är ett av målen för ministrarna i BEAC (Barents Euro-Arctic Cooperation). Det är en förutsättning för samverkan och ekonomisk tillväxt.

Landshövding Sven-Erik Österberg, ordförande i Barents Regionråd, tog i sitt anförande upp  vikten av fungerande tvärflygförbindelser i Barentsregionen som helt avgörande för att utveckla näringslivssamarbetet i regionen.

Sven-Erik Österberg

Sven-Erik Österberg

I samband med ministermötet, Barents Summit, antog Barents Regionråd ett nytt regionalt samarbetsprogram, The Barents Programme 2014-2018.

– Jag är nöjd med Barents Summit och det var ett mycket framgångsrikt möte där många av de viktigaste frågorna diskuterats och där ministrarna i Barentsrådet uttryckte ett starkt stöd för det regionala samarbetet, säger Sven-Erik Österberg. Ett bra exempel på det är att Kirkenesdeklarationen öppnar för en framtida finansiering av det regionala samarbetet.

 

 

Fakta Barentsregionen

 

barentsregionen 2

  • Barentsregionen omfattar landområdena runt Barents hav och på Nordkalotten. Namnet lanserades i politisk ambition att etablera internationellt samarbete efter Sovjetunionens fall.
  • Regionen sträcker sig från Nordland i Norge i väster, till Novaja Zemlja och Uralbergen i öster, och söderut till Bottenviken och de stora sjöarna Ladoga och Onega.
  • Regionen har sex miljoner invånare utspridda på 1,75 miljoner km². Tre fjärdedelar av befolkningen finns i Ryssland, som också har samma andel av ytan.
  • Bland projekten finns Barents väg från Bodø i Norge genom Haparanda i Sverige och Finland till Murmansk på Kolahalvön i Ryssland.
  • Ett tecken på de ökade kommunikationerna i området är öppnandet av ett IKEA-varuhus i Haparanda år 2006, riktat till kunder 500 kilometer bort i Murmansk och norra Norge. Ytterligare ett tecken på det ökade handelsutbytet i regionen, är upprustningen och nybyggnationen av Haparandabanan (järnvägen mellan Haparanda och Norra stambanan).
  • Det regionala samarbetet, Barentssamarbetet, invigdes formellt den 11 januari, 1993, på initiativ av Norge under utrikesminister Thorvald Stoltenberg. Samarbetet består av två huvudorganisationer: Barentsrådet (Barents Euro-Arctic Council, BEAC) för samarbete mellan regeringarna i Finland, Norge, Ryssland och Sverige; samt Barents Regionkommitté (Barents Regional Committee, BRC) för samarbete mellan de regionala förvaltningarna i området.
  • De fyra länderna turas om att leda samarbetet. Norges deltagande samordnas från ett speciellt Barentssekretariat i Kirkenes, i Finnmark (i nordöstligaste Norge). Sveriges och Finlands deltagande administreras bland annat från länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län respektive landskapsförbunden i Lappland, Norra Österbotten och Kajanaland.

 

Källa: Wikipedia

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.