Var fjärde Norrbottning bär på en affärsidé

04 JUN 2013
Skrivet av :

Var fjärde person i Norrbotten bär på en affärsidé! Det visar Tillväxtverkets stora undersökning ”Entreprenörskapsbarometern”.

Även attityden till företagande har förbättrats. I länet är hela 66 procent huvudsakligen positiva till företagande i den egna kommunen. Det är tio procent fler än riksgenomsnittet.

Totalt har 13 000 personer i åldern 18-70 tillfrågats. Undersökningen visar att nära halva rikets befolkning, 49 procent, kan tänka sig att bli företagare. Samtidigt konstateras att 51 procent inte ens skulle kunna tänka sig att bli företagare.

Detta kan jämföras med att 10 procent av Sveriges befolkning är företagare i dag.

 Unga är mest positiva

I den yngsta åldersgruppen 18—30 år,  kan hela 68 procent tänka sig en framtid som egna företagare. I den äldsta åldersgruppen, 56—70 år, är det däremot bara 24 procent. Andelen som kan tänka sig att bli företagare minskar alltså med åldern.

Undersökningen visar vidare att det är fler män än kvinnor som kan tänka sig att bli företagare. Däremot är skillnaden mellan personer med svensk respektive utländsk bakgrund liten när det gäller denna fråga.

Kunskapen om företagande och tron på att man skulle klara av att starta företag har ökat mellan åren 2004-2012. Fler känner till vad som krävs för att bli företagare. Även andelen som säger sig veta vart man kan vända sig för att få information om företagande har ökat.

För Norrbottens del har attityderna till företagande blivit allt mer positiva. Se bildspel på diagram från undersökningen i Norrbotten nedan:

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.