Samarbete och vänskap blomstrar mellan Älvsbyn och Rombo

13 JUN 2013
Skrivet av :

Under torsdagseftermiddagen hade Älvsbyns kommun besök från Afrika. Det var representanter från Rombo-distriktet i Tanzania som hade kommit för att underteckna ett partnerskapsavtal mellan distriktet och Älvsbyns kommun. Representanterna bestod bland annat av distriktets kommunfullmäktigeordförande Anthony Joachim Tesha och dess kommunchef Jude Thadeus J. Mboya.

”Syftet för Älvsbyns kommun är att främja det internationella arbetet. Älvsbyns kommun går inte in med egna pengar utan genom sökta medel från ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati)

Samarbetsområden med särskild inriktning på lokal ekonomisk utveckling, näringslivsutveckling, ungdomsaktiviteter samt turism och landsbygdsutveckling.” skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Älvsbyns kommun är en utav flera kommuner som blivit beviljade ett sådant här samarbetsprojekt, där man arbetar för att bland annat bekämpa fattigdomen, kämpa för demokratin, förbättra utbildningen och levnadsstandarden i de olika utsatta länderna. I dagsläget har kommunerna fått klartecken för 24 internationella samarbeten runt om i världen.

I april gjorde projektmedlemmar från Älvsbyn ett besök i Rombo för att träffa och diskutera projektet med representanter från distriktets lokala myndighet. På plats fick dom även besöka bland annat distriktets bilskola, dess barnhem och skola.

– Vi lärde oss mycket när vi var där, berättar Britt Hällestrand.

Rombo ligger i norra delen av Tanzania, vid gränsen till Kenya. Distriktet har över 260 000 innevånare och en BNP på 950 dollar per capita.

– Så nästan alla är fattiga, berättar Rombos kommunchef Jude Thadeus J. Mboya.

Innevånarna odlar bananer, kaffebönor och lokala frukter. En ko i Rombo ger i genomsnitt 2-3 liter mjölk per dag.

Nu när partnerskapsavtalet är undertecknat blir nästa stora steg att få fram en plan för projektet. Vad man ska koncentrera sig på och prioritera. Detta ska vara klart innan oktober i år. Sen sätter projektet igång på allvar.

Foto: Sterling Nilsson

Se dansuppvisningen här!

Om Skribenten
Robin är en flitiga medhjälpare.