Polarbröd köper vindkraftverk och producerar egen el

29 JUN 2013
Skrivet av :

Polarbrödskoncernen köper tre vindkraftverk för att bli självförsörjande på el. Investeringen görs i nybildade bolaget Polarkraft som bland annat ska syssla med förnybar energi.

Vindkraft

Nybildade Polarkraft köper tre vindkraftverk av totalt nio i en vindpark som ska byggas på Bösjövarden, Mora kommun, Dalarna.

– Det här är starten på en resa för att säkerställa en hållbar framtid för Polarbrödskoncernen. Vi har många spännande projekt framför oss, säger Polarkrafts vd Roger Borgeryd.

– Vi har satt fyra tuffa miljömål i Polarbrödskoncernen där ett är att bli självförsörjande på grön el. Vi är jätteglada att vi på kort tid kunnat komma så lång väg mot det målet, säger Polarbröds vd Karin Bodin.

Det är tre vindkraftverk av totalt nio i en vindpark som ska byggas på Bösjövarden, Mora kommun, Dalarna. Årsproduktionen förväntas bli 26 GWh, vilket motsvarar hushållsel (4 500 kWh/år) för 6 000 hushåll/år. Driftstart beräknas till hösten 2014.

O2 ansvarar för utveckling, byggnation och förvaltning av verken.

– Polarbröd blir egen elproducent och bidrar till ökad och sund konkurrens på elmarknaden som i dag domineras av tre stora elbolag. Investeringar i vindkraft kombinerar miljömässiga och ekonomiska fördelar som attraherar allt fler bolag utanför den traditionella elmarknaden, säger Paul Stormoen, vd på O2 Vindkompaniet.

Om Skribenten
Frida är en inspirerad tvåbarnsförälder som kan liknas vid en schweisisk armékniv; multifunktionell till max. Förutom idéer producerar hon annonser och artiklar. Brinner för (och med) byaanda och drömmer om världsfred.