Kommunfullmäktige byter lokal

14 JUN 2013
Skrivet av :

Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni kommer att hållas på Folkhögskolans kapell.

En renovering av kommunfullmäktiges ordinarie sammanträdeslokal är i slutskedet. Med anledning av detta flyttas kommun fullmäktiges sammanträde den 17 juni till Folkhögskolans kapell.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.