Digitala nyheter lockar

På Ekot i Sveriges Radio rapporteras idag om att tidningsläsare skräms till den digitala världen. Enligt analyser av tidningsläsares vanor framgår att högre priser för prenumerationer är en bidragande orsak att papperstidningarnas upplagor minskar.

mobila nyheter

De senaste fem åren har läsningen av tryckta dagstidningar minskat från 80 till 69 procent, detta enligt enligt Mediebarometern 2012. Under samma tid har mobilsurfandet ökat från 10 till över 50 procent.

– Det här är en explosion som inte har någon historisk jämförelse. Så här snabba förändringar i hur människor tillgodogör sig information och journalistik, den finns inte historiskt sett, berättar medieanalytikern Olle Lidbom för Ekot.

Papperstidningarna har det tufft, inte bara till följd av de digitala mediernas konkurrens.

– De flesta dagstidningar i dag har gjort prishöjningar de senaste tio åren som ingen annan bransch skulle våga sig på utan att man förbättrat produkten så där vansinnigt mycket, säger Stefan Melesko, docent vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Prenumerationspriserna av papperstidningarna har stigit tre till fyra gånger mer än inflationen.

Stefan Melesko är kritisk till prissättningen, och menar att när priset har ökat tre till fyra gånger mer än inflationen under ett decennium, minskar efterfrågan.

Samtidigt som tryckta tidningar tappar läsare, exploderar det digitala tidningsläsandet. För att ha en ekonomiskt hållbar verksamhet måste dagspressen satsa redaktionellt och ta betalt på nätet.

– Unikt material som inte går att hitta någon annanstans det går att ta betalt för och att hitta vad som är det unika är den stora utmaningen för pressen i dag. Först då kan man genomföra en digitalisering med om inte bibehållen så i alla fall hygglig lönsamhet, anser docent Stefan Melesko.

Läs och lyssna på hela innehållet i ekots nyhetssändning:

Om Skribenten
Frida är en inspirerad tvåbarnsförälder som kan liknas vid en schweisisk armékniv; multifunktionell till max. Förutom idéer producerar hon annonser och artiklar. Brinner för (och med) byaanda och drömmer om världsfred.